Wie zijn verantwoordelijk?

Bestuur en Raad van Toezicht

Op grond van de inrichting van de statuten van Sinne kinderopvang bv staat de directeur-bestuurder onder toezicht van het bestuur van Stichting Kinderopvang Leeuwarden, dat daarmee feitelijk optreedt als Raad van Toezicht. Dit toezicht komt tot stand via de aandeelhoudersvergadering van de BV, waarin de stichting als enig aandeelhouder onder andere het besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder van de BV neemt alsmede overgaat tot het verlenen van goedkeuring aan belangrijke besluiten van de directeur-bestuurder van de BV.

De directeur-bestuurder van Sinne Kinderopvang is Robert Sänger.

In de Raad van Toezicht hebben zitting 

  • mevrouw M. Bekebrede, lid; 
  • de heer H.G. Buith, voorzitter; 
  • mevrouw M. Spagnoletti, secretaris; 
  • de heer Th. Spijkervet, vice-voorzitter/penningmeester.