Wie zijn verantwoordelijk?

Bestuur en Raad van Toezicht

De directeur-bestuurder van Sinne Kinderopvang is Robert Sänger.

In de Raad van Toezicht hebben zitting 

  • mevrouw M. Bekebrede, lid; 
  • de heer H.G. Buith, voorzitter; 
  • mevrouw M. Spagnoletti, secretaris; 
  • de heer Th. Spijkervet, vice-voorzitter/penningmeester.