Sinne De Kei / Goudenregenstraat

In de wijk Bilgaard staat locatie De Kei, waar we jarenlang opvang hebben geboden. Met het oog op de komst van een IKC in 2018, is locatie de Kei alvast gesloten en de opvangvormen zijn ondergebracht in verschillende locaties. Onze betrokken en vakkundige pedagogisch medewerkers staan graag voor u en uw kind klaar!
Aanbod Sinne De Kei / Goudenregenstraat 
   
Speelleergroep De speelleergroep van de Kei is gehuisvest bij Sinne Brandemeer. 
Voorschoolse opvang Ja
Naschoolse opvang BSO de Kei, is gehuisvest aan de Goudenregenstraat van maandag  tot en met vrijdag aansluitend op schooltijd tot 18.30 uur.
Per dag kunnen er 20 kinderen gebruik maken van de naschoolse opvang.
Flexopvang Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor flexopvang
Vrijedagenopvang De opvang wordt waar mogelijk gehouden op de locatie Goudenregenstraat, maar kan ook geboden worden op de locatie Sinne Johan de Walestraat.
Vakantieopvang Ja; op locatie Sinne Johan de Walestraat.
 

 

Komen kijken bij Sinne?

U bent ook van harte welkom om eens te komen kijken. Vul hieronder het formulier in zodat wij alvast uw wensen weten. Wij nemen spoedig contact met u op.