Opvang bij betrokken en betrouwbare gastouders

Gastouderopvang

Voor alle ouders die graag kleinschalig en flexibel opvang willen is een gastouder een ideale manier van opvang. Deze opvangvorm bieden wij voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De opvang kan bij de gastouder thuis plaatsvinden maar ook opvang in het huis van de ouder behoort tot de mogelijkheden. Het gastouderbureau van Sinne kinderopvang verzorgt de bemiddeling tussen ouders die opvang nodig hebben (vraagouders) en gastouders die deze kinderen willen opvangen. 

Een gastouder mag maximaal 6 kinderen gelijktijdig opvangen, waarvan 2 baby's tot 1 jaar. Daarbij worden eigen aanwezige kinderen onder de 10 jaar meegeteld. 

Betrouwbaar

De bij Sinne aangesloten gastouders zijn betrokken, deskundig en voldoen aan de wettelijke eisen. Ze zijn allemaal geregistreerd in het LRKP. Dit houdt in dat onze gastouders na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente opgenomen zijn in het landelijk register kinderopvang.

Kennismaken en aanmelden

Onder 'Locaties in beeld' stellen de gastouders van Sinne zich aan u voor en vindt u meer informatie. Aanmelden van uw kind/kinderen kan heel eenvoudig onder de pagina van de gastouder van uw voorkeur. 

Gastouder aan huis / Nanny's

Wilt u kleinschalige opvang bij u aan huis? Informeert u dan naar onze mogelijkheden voor een nanny bij u thuis! Deze vorm van gastouderopvang geeft uw gezin rust. Onze nanny's ondersteunen ouders bij de combinatie van werk en privé op een professionele, persoonlijke en betrokken manier. De nanny is opgeleid en wordt regelmatig bijgeschoold om deze vorm van opvang te verzorgen en voldoet aan alle (wettelijke) kwaliteitseisen.

Heldere afspraken

Sinne probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw wensen. Zo zijn de tarieven met ingang van 2017 aanzienlijk verlaagd!  Met alle ouders maken we afpraken op maat. Die leggen we vast in de 'plaatsingsovereenkomst'. Meer informatie over de kosten vindt u onder de button 'Kosten'. 

Oudercommissie

Voor ouders bestaat er de mogelijkheid mee te denken over het beleid van het Gastouderbureau. Hiervoor kunnen ouders zich opgeven voor de oudercommissie. Voor informatie kunt u terecht bij de bemiddelingsmedewerker. 

Heb je vragen over gastouderopvang? Onze medewerkers van het Gastouderbureau helpen je graag, bel gerust op telefoonnummer 058 267 28 50 of per e-mail op info@sinnekinderopvang.nl