Sinne Vredeman de Vriesstraat / De Kinderkoepel

Kindcentrum De Kinderkoepel is: één combinatie zonder de traditionele grenzen tussen speelleergroep, buitenschoolse opvang en basisschool. Niet zomaar in één gebouw. Maar in één organisatie, die met één professioneel team, één pedagogische visie in een doorgaande lijn betrokken is bij de ontwikkeling van kinderen in die belangrijke periode van hun 2de tot hun 13de jaar. 
Aanbod Sinne Vredeman de Vriesstraat / De Kinderkoepel
Speelleergroep Op deze locatie zijn 2 speelleergroepen.
Alle ochtenden van 8.30 uur tot 12.00 uur geopend. De SLG vindt plaats in het gedeelte van de Kinderkoepel aan de Pieter Feddesstraat
Voorschoolse opvang Op dit moment bieden wij geen VSO op deze locatie. Indien er voldoende animo is kunnen we het aanbieden van VSO overwegen.
Naschoolse opvang Alle middagen van 14.00 uur tot 18.30 uur. De NSO biedt plaats aan 40 kinderen in de leeftijd 4 tot 13 jaar.
Flexopvang Op deze locatie bieden wij geen flexibele opvang
Vrijedagenopvang Als het onderwijsgedeelte gesloten is, kan uw kind terecht op de buitenschoolse opvang.
Vakantieopvang Uw kind kan tijdens alle schoolvakanties bij ons terecht. 

 

Komen kijken bij Sinne?

U bent ook van harte welkom om eens te komen kijken. Vul hieronder het formulier in zodat wij alvast uw wensen weten. Wij nemen spoedig contact met u op.