IKC Prins Maurits

Kinderopvang en basisschool voor alle kinderen (en hun ouders) uit Bilgaard. Je komt er om te leren, te spelen, te dansen, te sporten en om jezelf te ontspannen. Voor alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar uit Bilgaard is er nu IKC Prins Maurits. Eén plek voor baby- en peuteropvang, basisschool, buitenschoolse opvang, bibliotheek, sport, hulp bij alle opgroei- en opvoedingsvragen en nog héél véél méér...

Aanbod IKC Prins Maurits 
Speelleergroep Alle werkdagen van 08.30 - 12.30 uur. Maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2-4 jaar per dagdeel. De Speelleergroep werkt samen met de onderbouw van de basisschool. Op de Speelleergroep worden peuters optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en maken ze kennis met uitdagende (ontwikkelings)materialen en activiteiten. De Speelleergroep voor peuters is een goede voorbereiding op de naderende stap naar de basisschool. Er wordt gewerkt met het vroeg- en voorschools programma Uk & Puk.
Dagopvang

De dagopvang van IKC Prins Maurits werkt all-inclusive. U hoeft dus zelf niets mee te nemen of te geven naar de opvang: wij zorgen voor gezond eten en drinken en voor luiers.We hebben volop aandacht voor de groei en ontwikkeling van uw kind, maar ook voor u als ouder(s). Dat begint al bij het kennismakingsgesprek en de wenperiode en het blijft zolang uw kinderen op de opvang komen. Naast de dagelijkse gesprekjes bij het halen en brengen, ontvangen ouders ook verslagjes en foto’s via ons digitale ouderportaal.

BSO & VSO

Buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen van 4 /m 12 jaar. De BSO IKC Prins Maurits biedt opvang voor en na de schooltijden, op schoolvrijedagen en in de vakanties. Naast kinderen van IKC Prins Maurits, vangen we hier ook de kinderen van SBO Aquamarijn op. 

Begint uw werkdag voordat uw kind naar school gaat? Dan kunt u gebruik maken van onze voorschoolse opvang (VSO). Deze is open vanaf 7.30 uur. Uw zoon of dochter kan op de VSO een spelletje doen, nog even knutselen of bijvoorbeeld rustig een boekje lezen. Wij zorgen ervoor dat uw kind vervolgens op tijd in de klas is. Er wordt met u een afspraak gemaakt of uw kind in het klaslokaal wordt gebracht of dat uw kind nog even op het schoolplein mag spelen.

De naschoolse opvang start zodra de school de deuren sluit. Bij naschoolse opvang is de dag gebaseerd op een vast ritme. Nadat de kinderen binnenkomen drinken en eten we samen. De kinderen kunnen dan vertellen hoe hun dag was en op deze wijze de omschakeling maken van school naar BSO. Daarna kunnen ze meedoen aan een activiteit of iets anders kiezen. Wil een kind lekker zijn energie kwijt of heeft het juist behoefte aan even rust? De activiteiten worden met zorg ontwikkeld. Door de nauwe samenwerking met de school is het mogelijk activiteiten op elkaar af te stemmen. Om 18.30 uur sluit de opvang.

 

Komen kijken bij Sinne?

U bent ook van harte welkom om eens te komen kijken. Vul hieronder het formulier in zodat wij alvast uw wensen weten. Wij nemen spoedig contact met u op.