IKC Sint Thomas

Binnen IKC Sint Thomas, in het westen van de stad, wordt door de Sint Thomasschool en Sinne kinderopvang gewerkt vanuit één pedagogische missie en visie voor kinderen van 0-13 jaar, namelijk “ Een krachtige gemeenschap waar kinderen al spelend en lerend de wereld ontdekken”. Beide organisaties werken al langere tijd samen, en vanaf nu hebben zij ook de beschikking over een schitterende verbouwde locatie met gemeenschappelijke ruimtes waar de kinderen op eigentijdse wijze hun talenten kunnen ontplooien.

IKC Sint Thomas bestaat uit twee gebouwen. Aan de Bachstraat is een sfeervolle, groene locatie waar onze dagopvang en speelleergroep gehuisvest zijn. Aan de overkant zijn de school en BSO gevestigd in een prachtig vernieuwde locatie. Wij werken binnen het IKC nauw samen met het onderwijs en stemmen samenwerking tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers en activiteiten met elkaar af. Dit zorgt voor een goede doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind. 

Nieuwe buitenomgeving
Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de inrichting van de nieuwe buitenomgeving van IKC Sint Thomas. Om alle kinderen een uitdagende speelomgeving te kunnen bieden maar ook om de verbinding met de buurt te maken, is er intensieve samenwerking gezocht met kaatsvereniging LKC Sonnenborgh. Dit heeft geresulteerd in een prachtig ontwerp voor een multifunctionele inrichting van het gebied in de driehoek Sint Thomasschool / Sinne kinderopvang Bachstraat / LKC Sonnenborgh. 
Aanbod IKC Sint Thomas
Dagopvang Alle dagen geopend van 07.30-18.30. Er zijn twee groepen voor kinderen van 0-4 jaar. Elke groep biedt plaats aan 12 kinderen. Er wordt samengewerkt met de onderbouw van de Sint Thomasschool en met de Speelleergroep. Uiteraard volgen de baby’s hun eigen programma en ritme . Er wordt gewerkt met het vroeg- en voorschools programma Uk & Puk.
Speelleergroep Alle dagen van de week van 08.15-12.15 uur. Maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2-4 jaar per dag. De Speelleergroep werkt veel samen met de onderbouw van de basisschool Sint Thomasschool en met de dagopvang. Op de Speelleergroep worden peuters optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en maken ze kennis met uitdagende (ontwikkelings-)materialen en activiteiten. De Speelleergroep voor peuters is een goede voorbereiding op de naderende stap naar de basisschool. Er wordt gewerkt met het vroeg- en voorschools programma Uk & Puk.
Voorschoolse opvang Dagelijks van 7.30 tot 8.15 uur. 
Naschoolse opvang Maandag tot en met vrijdag aansluitend op schooltijd tot 18.30 uur. Per dag kunnen er 60 kinderen gebruik maken van de naschoolse opvang.
Vrijedagenopvang Wanneer de school gesloten is kan er gebruik gemaakt worden van de naschoolse opvang.
Vakantieopvang Tijdens vakanties worden de kinderen zoveel mogelijk op de eigen locatie opgevangen,  zo nodig worden ze samengevoegd met meerdere locaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de bouwvak en de periode tussen kerst en oud en nieuw op de Brederostraat. 

 

Komen kijken bij Sinne?

U bent ook van harte welkom om eens te komen kijken. Vul hieronder het formulier in zodat wij alvast uw wensen weten. Wij nemen spoedig contact met u op.