IKC Wiarda

Sinne IKC Wiarda is een kleinschalige locatie in het sfeervolle hart van Goutum. Zowel in de Wiardaskoalle als in een ander gebouw op het schoolplein bieden wij kinderopvang in verschillende vormen. Wij werken binnen het IKC nauw samen met het onderwijs en stemmen pedagogische visie, samenwerking tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers en activiteiten met elkaar af. Dit zorgt voor een goede doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind. 
Aanbod IKC Wiarda 
Dagopvang Onze dagopvang is alle dagen geopend van 07.30 - 18.30 uur. Er zijn groepen voor kinderen van 0-4 jaar. Er wordt gewerkt met het vroeg- en voorschools programma Uk & Puk. 
Speelleergroep De speelleergroep is er alle ochtenden van 08.30-12.30 uur.
Peuters in de leeftijd van 2-4 jaar zijn hier van harte welkom. De speelleergroep werkt veel samen met de onderbouw van de basisschool en met de dagopvang. Op de Speelleergroep worden peuters optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en maken ze kennis met uitdagende (ontwikkelings)materialen en activiteiten. De Speelleergroep voor peuters is een goede voorbereiding op de naderende stap naar de basisschool.
Er wordt gewerkt met het vroeg- en voorschools programma Uk & Puk
Voorschoolse opvang Ja.
Naschoolse opvang Van maandag tot en met vrijdag van 14.15-18.30 uur. Per dag worden de kinderen opgevangen in verschillende groepen, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.  
Flexopvang Op deze locatie bieden wij geen flexibele opvang
Vrijedagenopvang Ja; wanneer de school gesloten is kan uw kind terecht op de buitenschoolse opvang
Vakantieopvang Tijdens de schoolvakanties is de NSO geopend.

 

Komen kijken bij Sinne?

U bent ook van harte welkom om eens te komen kijken. Vul hieronder het formulier in zodat wij alvast uw wensen weten. Wij nemen spoedig contact met u op.