Hoe doen we het? En kan het beter?

Kwaliteitszorg

Op diverse manieren bewaakt en verbetert Sinne de kwaliteit van de dienstverlening en de locaties. Ook externe instanties zien daar op toe.

Inspecties GGD

De inspectierapporten van de GGD zijn per locatie te raadplegen op deze website.

Op de website van het LRK vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente.

Interne audit

Jaarlijks onderzoekt Sinne ook zelf met een interne audit of alle procedures en (administratieve) verplichtingen zorgvuldig worden nagekomen. Als iets niet geheel in orde is onderzoeken we of het probleem ook op andere locaties speelt en maken we afspraken over de gewenste verbetering

Klachten

Ouders die ergens ontevreden over zijn nodigen wij uit hun ongenoegen met ons te bespreken. Ouders kunnen daarbij in eerste instantie gebruik maken van de interne klachtenregeling, die voorziet in gesprekken met achtereenvolgens de betrokken medewerker, diens leidinggevende en het management van Sinne. Als er langs deze weg geen bevredigende oplossing wordt gevonden, kunnen ouders gebruik maken van de externe klachtenregeling. Sinne is aangesloten bij het landellijke 'Klachtenloket Kinderopvang'. U kunt hierover meer lezen in onze klachtenfolder.

Klachtenloket Kinderopvang