Aanvullende maatregelen Coronavirus

15 maart 2020

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april.

Vitale beroepen

Er wordt wel opvang geboden aan kinderen van ouders die in vitale beroepen werken. Er wordt onderscheid gemaakt in de komende twee dagen en de periode die daarna tot aan 6 april nog volgt.

In de komende twee dagen zijn alle locaties van Sinne open voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen. Deze lijst is verstrekt door de Rijksoverheid. Wij zijn voor deze kinderen geopend op reguliere openingstijden, dit is ook van toepassing op de BSO. De school is in de komende twee dagen verantwoordelijk voor de kinderen in de ochtenduren.

Eerdere maatregelen m.b.t. de eigen gezondheid van kind(eren) zijn nog steeds van kracht.

Locaties noodopvang

In de komende dagen worden allerlei zaken verder uitgewerkt. De gemeente zal in overleg met onderwijskoepels en kinderopvang de locaties gaan aanwijzen waar de noodopvang geclusterd plaats gaat vinden. Gemeenten werken daarin samen met de veiligheidsregio’s. Het   kabinet   roept   ouders   op   om   voor   nu   alles   te   laten   zoals   het   is. Dus contracten in stand te houden en de facturen te betalen. Ook de financiële consequenties voor ouders zullen de komende dagen verder worden uitgedacht en uitgewerkt.

We zijn en blijven in nauw en direct overleg met gemeente en scholenkoepels. Zodra wij meer nieuws hebben informeren wij hierover. 

Vorige Volgende