Bezoek wethouder Hilde Tjeerdema

16 juli 2018

Op donderdag 12 juli heeft wethouder Hilde Tjeerdema samen met Irma Griffioen (verantwoordelijk voor beleid op het gebied van kinderopvang en VVE) een werkbezoek gebracht op het servicecentrum van Sinne. Sinne werd vertegenwoordigd door directeur-bestuurder Robert Sänger, manager kindcentra Sandra Musters, senior opvoedondersteuner Lisette Dijkstra en beleidsmedewerker pedagogiek Ellis van der Meulen.

Integrale benadering van kinderen
Robert Sänger vertelde over de historie van Sinne, de missie en visie van onze organisatie en de ambities van Sinne voor de toekomst. Hij pleitte verder voor een integrale benadering van kinderen in de leeftijdsgroep van 0-6 jaar. Een periode die heel bepalend is voor de kansen voor kinderen. De wethouder deelt deze visie en vindt samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en zorg van groot belang. 

Bereik van de VVE-doelgroepkinderen
Een volgend onderwerp was het lage bereik van kinderen met een VVE-indicatie en de mogelijke oorzaken. Wij ervaren dat de eigen bijdrage voor sommige ouders een obstakel is, maar dat er onder nieuwkomers ook onbekendheid is met de werkwijze van speelleergroepen. Dat vraagt om een goed plan om kinderen toe te leiden naar voorschoolse educatie.

Ouderbetrokkenheid
De wethouder was zeer geïnteresseerd in onze samenwerking met ouders, VVE Thuis en opvoedondersteuning. Wij hebben verteld van de waardering van ouders voor deze vormen van partnerschap en hebben gepleit voor een doorgaande lijn naar de basisschool.  

Inclusie en zorg
Samen met de wethouder hebben we ook gesproken over inclusie, een punt waar de gemeente en Sinne elkaar vinden. Wij pleitten voor kinderopvang die toegankelijk is voor alle kinderen en staan voor een sterke pedagogisch omgeving. De gemeente wil investeren in de zorg rond kinderopvang en school en is blij met onze houding t.a.v. inclusie.

Regionaal expertisecentrum voor het jonge kind
Als afsluiter heeft Robert Sänger nog verteld over onze plannen voor een regionaal expertisecentrum voor het jonge kind. We kijken terug op een plezierig gesprek waarin veel onderwerpen hun aandacht hebben gehad.

 

Vorige Volgende