Bij onze kinderopvang werkt een man! Leuk!

06 oktober 2017

Van de 235 pedagogisch medewerkers bij Sinne kinderopvang zijn er ongeveer tien man, meer dan het landelijk gemiddelde van twee procent. Ouders blijken juist blij te zijn met een stoere man ‘op de groep’.

In het tijdschrift Heit En Mem staat een interview hierover met één van onze mannelijke pedagogisch medewerkers.

‘We zien Sinne als een minimaatschappij, een mooie afspiegeling van onze samenleving. Daar horen niet alleen vrouwen, maar ook mannen bij.’

Lees het hele artikel: Bij onze kinderopvang werkt een man! Leuk!

Vorige Volgende