Daling kosten kinderopvang bij Sinne voor de meeste ouders. 

23 november 2018

Ondanks extra bedrijfskosten door investeringen in kwaliteit dalen bij Sinne kinderopvang voor verreweg de meeste ouders in 2019 de nettokosten voor opvang. Het reguliere tarief voor dagopvang blijft onder het maximum uurtarief kinderopvangtoeslag en de tarieven voor naschoolse opvang blijven in 2019 gelijk.

Lagere kosten voor ouders bij Sinne
Ouders met een gezinsinkomen tot ca. € 120.000 gaan bij Sinne in 2019 minder betalen. Voor ouders met 2 of meer kinderen in de opvang is het voordeel zelfs nog groter. Dat is goed nieuws!
De stijging van de uurtarieven voor dagopvang van Sinne kinderopvang is minder groot dan de stijging van de maximum uurprijs van de kinderopvangtoeslag. Voor de buitenschoolse opvang blijven de tarieven van Sinne in 2019 zelfs gelijk. Ouders van Sinne zullen veel minder betalen omdat de tegemoetkoming voor ouders is verbeterd en ook de inkomensschalen voor ouders in positieve zin is bijgesteld. De nettokosten voor verreweg de meeste ouders van Sinne dalen dan ook in 2019. Het voordeel voor ouders per uur is afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen, maar bedraagt veelal meer dan 10%.

Maximum uurtarieven kinderopvangtoeslag
Ouders ontvangen van de landelijke overheid een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. De overheid heeft voor 2019 de percentages tegemoetkoming voor de gezinsinkomens tot ca. € 120.000 verhoogd. Ook zijn voor dagopvang en speelleergroepen de maximum uurtarieven verhoogd van € 7,45 naar € 8,02. De tegemoetkoming voor ouders wordt berekend over dit maximum. Voor naschoolse opvang is door de overheid het maximum uurtarief verlaagd van € 6,95 naar € 6,89. De wijziging van de maximum uurtarieven hangt samen met reguliere indexeringen en daarnaast de compensatie voor de verwachte kosteneffecten van de invoering van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Wet IKK
Een deel van de Wet IKK-maatregelen is in 2018 al ingegaan of was bij Sinne al eerder ingevoerd. Sommige wijzigingen, zoals de nieuwe bkr (beroepskracht-kindratio) voor babygroepen, gaan in per 1 januari 2019. Het maximum aantal baby’s van 0 jaar per pedagogisch medewerker gaat omlaag van vier naar drie baby’s op één pedagogisch medewerker. Ook binnen de buitenschoolse opvang en dagopvang vindt er een wijziging van de berekening in de bkr plaats.

Kinderopvangorganisaties moeten gaan werken met een pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Deze medewerker coacht pedagogisch medewerkers en is belast met de ontwikkeling en monitoring van het pedagogisch beleid op een locatie.
De wet IKK stelt daarnaast hogere eisen aan het taalniveau van pedagogisch medewerkers op de groep en aanvullende opleidingseisen voor pedagogisch medewerkers werkzaam met baby’s.
 

De tarieven voor 2019 vindt u op onze tarievenkaart.

Vorige Volgende