Een leuke ontmoeting: bezoek van wethouder Hilde Tjeerdema

16 mei 2018

Vanmorgen heeft wethouder Hilde Tjeerdema een bezoek gebracht aan onze locaties Sinne Keizerskroon/Zevenblad. Binnen de speelleergroep  van Sinne Keizerskroon en bij Sinne Zevenblad de dagopvanggroepen en de 8+ BSO groep werd de wethouder rondgeleid.

Sanne van der Meer, pedagogisch specialist van Sinne, vertelde de wethouder over hoe het er op een speelleergroep aan toegaat. Zij spraken over haar functie als pedagogisch specialist, de rol van een mentor en de samenhang met dagopvang.

Sinne laat je stralen, ook Puk straalt mee.
Over de programma’s en thema’s rondom Uk en Puk heeft Sanne van der Meer verteld. Puk is een belangrijk figuurtje voor de jonge kinderen en stimuleert de brede ontwikkeling door actief spelen. Met Puk beleven de kinderen avonturen die binnen de thema’s passen. Puk mocht daarom ook mee op de foto met de wethouder!

Communicatie
Gesproken is ook over hoe de warme overdracht plaatsvindt naar het basisonderwijs en over hoe omgegaan wordt met kinderen met een zorgvraag. Hoe zet Sinne de iPad in, wat communiceren wij naar ouders via het ouderportaal waarin alle gegevens over de opvang van de kinderen wordt vastgelegd en waarin veelvuldig contact is met de ouders.

Verbindende schakel.
Er is uitleg gegeven over de invulling van de functie als pedagogisch specialist. Onze pedagogisch specialisten zijn de verbindende schakel tussen ouders, manager kindcentra en andere medewerkers van Sinne.  Het gaat hier over onderwerpen wat betreft de ontwikkeling en uitvoering van het pedagogisch beleid op de locatie en op individueel niveau. Op pedagogisch vlak is de specialist het aanspreekpunt voor ouders. Zo krijgt ieder kind de juiste aandacht die het verdiend!

Naast de wethouder waren Irma Griffioen van de gemeente Leeuwarden, Catrien Flisijn (manager kindcentra) en Robert Sänger (directeur-bestuurder) van Sinne kinderopvang aanwezig.

Op de foto: wethouder Hilde Tjeerdema, pedagogisch specialist Sanne van der Meer en op de achtergrond Puk.

 

 

 

 

Vorige Volgende