Fier en Sinne kinderopvang tekenen samenwerkingsovereenkomst

24 augustus 2017

Op maandag 7 augustus is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Fier en Sinne kinderopvang. Fier is een organisatie gericht op opvang, behandeling en begeleiding van tienermoeders.

 In de overeenkomst tussen Sinne kinderopvang en Fier zijn afspraken vastgelegd rondom de opvang van de kinderen van deze tienermoeders. De opvang, behandeling en begeleiding van de tienermoeders door Fier is erop gericht hun zelfstandigheid te vergroten en daarbij worden ze gestimuleerd hun school af te maken of werk te zoeken, naast het opvoeden van hun kind.

Fier ziet de opvang van kinderen niet primair als kerntaak en zocht naar een professionele en betrouwbare partner, die in veilige en pedagogisch kwalitatief goede en adequate opvang kan voorzien. Op één van onze locaties zijn sinds begin juli kinderen geplaatst die voorheen opvang kenden binnen Fier zelf. Sinne en Fier zijn blij met deze samenwerking als maatschappelijke partners.

Vorige Volgende