Goed nieuws voor kinderopvang, uitstel nieuwe regelgeving Beroepskracht-kindratio naar 2019.

20 juni 2017

Minister Asscher heeft besloten de BKR (Beroepskracht-Kind ratio) gefaseerd in te voeren, nu de verwachting is dat het besluit niet op 1 juli 2017 gepubliceerd kan worden. Hiermee krijgen ondernemers meer tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen.

Van vier naar drie baby's per beroepskracht.

De aanscherping van de beroepskracht-kindratio (BKR) bij baby’s van één beroepskracht op vier baby’s naar één beroepskracht op drie baby’s wordt verschoven naar 1 januari 2019. De daarmee gepaard gaande verhoging van de maximum uurprijs wordt ook een jaar uitgesteld.

Per 1 januari 2018

Veel andere maatregelen om de kwaliteit van de kinderopvang te verhogen, gaan wel op 1 januari 2018 in. De versoepeling van de BKR bij de buitenschoolse opvang (BSO) van 1 op 10 naar 1 op 12 zal ingaan per 1 januari 2018. De maximum uurprijs voor de BSO zal echter in twee stappen worden verlaagd: een eerste stap per 1 januari 2018 en een tweede stap per 1 januari 2019. En er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Zo krijgen alle kinderen een mentor. Baby’s krijgen te maken met twee vaste gezichten in plaats van nu nog drie. Alle medewerkers in de kinderopvang en op de peuterspeelzalen moeten goed Nederlands kunnen spreken. Voor hen komen er taaleisen. In 2018 komt er een onderzoek naar de effecten van de nieuwe BKR.

Vorige Volgende