'Het gedoe naar een IKC'

25 januari 2018

Samenwerken, dat is het sleutelwoord op weg naar een IKC! Wij werken nauw samen in de ontwikkeling van een twintigtal integrale kindcentra (IKC’s).

Rondom dit 'gedoe naar een IKC' organiseerden wij samen met de scholenkoepels PCBO Leeuwarden e.o., Proloog en BMS, SKF en de gemeente Leeuwardeneen een unieke inspiratie-avond voor al onze medewerkers en betrokkenen rondom de totstandkoming van een IKC.

De foto-impressie van deze avond volgt binnenkort. 

Samenwerking binnen IKC’s en het kind centraal stellen stelt soms andere eisen dan alleen de voor iedere organisatie afzonderlijk geldende wet- en regelgeving, of vraagt om een herziening van werkwijzen in een organisatie. Hoe ga je bijvoorbeeld om met gemeenschappelijke ruimtes als een speelplein? Gelden in de klas en op de BSO dezelfde gedragsregels voor de kinderen? Kun je als pedagogisch medewerker en leerkracht elkaars achterwacht zijn voor bedrijfshulpverlening? En hoe regelen we de medezeggenschap van ouders? Over dergelijke vragen en natuurlijk ook de verwachte en onverwachte voordelen van samenwerking in een IKC  heeft theatergroep Laden en Lossen deze voorstelling gemaakt. Vanuit de deelnemende Leeuwarder organisaties zijn bij Laden en Lossen voorbeelden aangedragen van specifieke kenmerken van IKC-vorming in de gemeente Leeuwarden. 

Het was een unieke avond te noemen waarin betrokkenen elkaar ontmoetten op een bijzondere plaats. In de foyer van De Harmonie kon men netwerken en wederzijds informatie vergaren: van de deelnemers over de IKC’s in Leeuwarden en voor de organisatie over de ideeën en beleving van de deelnemers met betrekking tot IKC-vorming. Deze avond was de eerste in de samenwerking tussen de zes organisaties Sinne, SKF, BMS, Proloog, PCBO en de gemeente wat op deze manier wordt uitgevoerd en zal naar verwachting in de toekomst een terugkerend karakter krijgen.   

 

 

 

 

Vorige Volgende