Hoe gaat Sinne om met coronavirus?

06 maart 2020

Op dit moment zijn er bij Sinne geen besmettingsgevallen bekend. Ons handelen is gericht op voorkoming van besmetting. De richtlijnen van het RIVM en de GGD zijn hierbij leidend en onderdeel van ons dagelijks handelen. Dat betekent dat:

  • Medewerkers op de hoogte zijn van de hygiëne richtlijnen van het RIVM: was regelmatig je  handen wassen met zeep, nies en hoest in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Medewerkers de gezondheid van kinderen scherp in de gaten houden. Bij een vermoeden houden zij het kind apart en zoeken zij contact met de ouder.
  • Wij ouders dringend verzoeken om kinderen die en in een risicogebied zijn geweest (of in contact zijn geweest met mensen die in een risicogebied zijn geweest) én luchtwegproblemen ervaren én koorts hebben niet naar de opvang te brengen en spoedig contact op te nemen met een huisarts en/of de ggd.

In het geval dat wij toch te maken krijgen met een besmettingsgeval of -gevallen, nemen wij onmiddellijk contact op met de GGD en zijn hun aanwijzingen leidend. We hebben nauw contact met de GGD. In een dergelijke situatie doen wij ook ons best de communicatie aan ouders en medewerkers snel en zorgvuldig  vorm te geven.

Vorige Volgende