Kansen voor doelgroepkinderen

26 november 2019

Met een hogere intensiteit van voorschoolse educatie wil de overheid de kansen van doelgroepkinderen verhogen. Per 1 januari 2020 krijgen daarom alle doelgroepkinderen recht op 16 uren voorschoolse educatie per week. 

VVE indicatie

Een doelgroepkind krijgt een VVE indicatie (vroegtijdig onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand) via het consultatiebureau. Zij kunnen vier ochtenden naar de speelleergroep; vol uitdagingen en leeftijdsgenootjes om mee te spelen. 

Speelleergroep

Jonge kinderen hebben de natuurlijke drang om hun omgeving te leren kennen. Bij Sinne bieden wij kinderen elke dag de mogelijkheid om op onderzoek uit te gaan en vrij te bewegen. Binnen en buiten. Ook bieden we elke dag activiteiten aan passend bij de leeftijd en interesse van de kinderen. We zien dat zelfs de allerjongsten nieuwsgierig zijn naar elkaar, elkaar gaan imiteren en samen plezier maken. Zo kunnen kinderen zich in een veilige en aantrekkelijke omgeving spelenderwijs ontwikkelen. Dit ondersteunt een goede start op de basisschool.

Sinne is vanuit haar visie voorstander van de uitbreiding in uren voor de doelgroepkinderen, zodat ontwikkelkansen voor hen vergroot worden.

 

Vorige Volgende