Kinderopvang per 11 mei weer open

22 april 2020

Dinsdagavond is tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat onderwijs en kinderopvang gesloten blijven tot 11 mei a.s. Daarmee is de periode van noodopvang verlengd. Ook heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen en kinderopvang per 11 mei (grotendeels) weer opengaan. Wij zijn blij dat er nu perspectief is dat de coronamaatregelen (deels) versoepeld gaan worden!

Hieronder leest u meer informatie over:
1.    De periode van opvang van 27 april tot 11 mei 2020
2.    De periode van opvang vanaf 11 mei 2020
3.    De compensatieregeling ouderbijdrage

De periode van opvang van 27 april tot 11 mei 2020 (meivakantie)

Vanwege de meivakantie van de scholen verzorgen wij op alle noodopvanglocaties de hele dag opvang in deze periode (op de locaties waar noodopvang dagopvang geboden wordt zijn wij al de gehele dag open).
Op maandag 27 april 2020 (koningsdag) en dinsdag 5 mei 2020 (Bevrijdingsdag) zijn alle noodopvanglocaties gesloten. Op de 24-uurs opvang Sinne Schooldijkje zijn wij deze feestdagen op aanvraag wel open.
In de periode tot 11 mei blijft de compensatieregeling voor de ouderbijdrage van toepassing en is gebruik van noodopvang kosteloos (de regeling is verlengd).

De periode van opvang vanaf 11 mei 2020

Vanaf maandag 11 mei zijn al onze dagopvang en speelleergroepen weer regulier open. De basisscholen gaan vanaf 11 mei open, waarbij kinderen echter een deel van de dagen naar school gaan.
Voor BSO’s geldt dat op de dag dat uw kind naar school gaat uw kind ook naar de BSO kan. De basisscholen zijn over de invulling van onderwijs vanaf 11 mei plannen aan het maken. 
In de periode na 11 mei is ook sprake van noodopvang. Dat betekent dat kinderen van ouders waarvan tenminste één een cruciaal beroep heeft en die niet zelf in opvang thuis kunnen voorzien, gebruik kunnen maken van noodopvang evenals kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties. Dit geldt voor zowel school, BSO, dagopvang en 24-uursopvang.

In de periode na 11 mei en tot dat scholen weer volledig open zijn blijft de compensatieregeling voor de ouderbijdrage voor het deel dat de overheid heeft toegezegd van toepassing en is gebruik van noodopvang kosteloos.

De compensatieregeling ouderbijdrage

De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van de compensatieregeling die in een intentieverklaring op 20 maart j.l. met de sector kinderopvang is overeengekomen. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders, en een zorgvuldige uitvoering met een zo min mogelijk risico op fouten.
De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is nu rond, onze ouders zijn hierover ingelicht. 


Als u gebruikt maakt van kinderopvangtoeslag
De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt. Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is dat € 8,17 per uur, voor BSO € 7,02 per uur, voor gastouderopvang € 6,27 per uur. Onze uurprijs ligt voor een deel van de tarieven boven dit maximum. Wij als kinderopvangorganisatie compenseren het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij onze klanten in rekening brengen. Dat betekent dat ouders de kosten van kinderopvang volgens de compensatieregeling terugkrijgen; een deel via de overheid in de vorm van een subsidie en een deel via Sinne. Ouders hoeven daarvoor niets te doen.  Zij hoeven niets aan de overheid te vragen of aan ons door te geven. Alleen wanneer het inkomen daalt tijdens deze periode van sluiting, moet dit worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Deze wijziging kan de Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken.

Veel gestelde vragen
Voor meer informatie verwijzen we u naar het artikel op onze website ‘veel gestelde vragen’: Hier vindt u ook informatie over compensatie bij flexibele contracten en hoe omgegaan wordt met tegoeden van ruilen en afmelden in de periode van noodopvang.

U kunt ook de website van de overheid raadplegen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders
 
Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via ons e-mailadres info@sinnekinderopvang.nl

Tot slot 
Tot slot willen wij u bedanken voor uw steun, uw begrip en de attente berichten in de afgelopen periode. Het is een vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft blijk van vertrouwen in Sinne. We wensen iedereen veel sterkte toe de komende weken, we missen de kinderen heel erg en hopen u en uw kind binnen afzienbare tijd in goede gezondheid weer te zien!
 

Vorige Volgende