Kwaliteit kinderopvang

13 april 2018

Vandaag lezen we in de krant (bron: LC 13-04-2018) dat de Friese gemeenten in 2017 meer dwangsommen uitdeelden aan kinderopvang waar de kwaliteit niet op orde was. Sinne kinderopvang stelt hoge kwaliteitseisen aan zichzelf en stelt daarin het kind altijd voorop. Wij zijn blij dat deze berichten over de opgelegde sancties binnen Friesland dan ook niet op ons van toepassing zijn.

Jaarlijks inspecteert de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Fryslân (GGD) of de Sinne-locaties voldoen aan de vereisten voor kinderopvang zoals die volgen uit wet- en regelgeving. Aansluitend op deze door de GGD uitgevoerde inspectie en haar uitgebrachte advies besluit de gemeente bij Sinne kinderopvang in 2017 in de meeste gevallen tot het niet handhaven (de locatie voldoet aan alle vereisten). In 27% van de uitgevoerde inspecties bij Sinne kinderopvang werd een aanwijzing opgelegd. In al deze gevallen werd de reden voor de aanwijzing binnen de gestelde termijn van 2 weken tot 2 maanden, weggenomen. Er was bij Sinne geen sprake van het opleggen van een zwaardere sanctie zoals een handhaving of boete door de gemeente.

Sinne wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen: we willen kinderen ontwikkelingskansen bieden om goed toegerust aan de samenleving te kunnen deelnemen. Onze vakkundige medewerkers zorgen voor kinderopvang van hoge kwaliteit en met een eigentijds en herkenbaar aanbod. Opvang waaraan alle kinderen kunnen deelnemen en waar eenieder met plezier naartoe gaat. We doen dit in een veilige, stimulerende en gezonde omgeving. De kwaliteit van onze opvang hebben wij goed op orde, doordat dit continue onze aandacht heeft.

 

 

Vorige Volgende