Maatschappelijke taalstage bij Sinne

11 juli 2019

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning die mogen werken, ervaren vaak een achterstand tot de arbeidsmarkt. Zij spreken de taal nog niet voldoende, hebben geen relevant netwerk en de juiste diploma’s ontbreken. Sinne probeert in samenwerking met Blikspuit en de gemeente Leeuwarden daar een positieve verandering in te brengen. 

Taalstage

Vanuit maatschappelijk oogpunt vindt Sinne kinderopvang het belangrijk om mensen met een taalachterstand en een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen, waar dat kan. Sinne start daarom met een taalstage voor een aantal statushouders. Op dinsdag 9 juli is de eerste taalstagiaire binnen onze organisatie aan de slag gegaan. Het hoofddoel van deze stage is de beheersing van de Nederlandse taal en een kennismaking met de Nederlandse bedrijfscultuur. 

Enthousiasme

Een vluchteling met een verblijfsvergunning (statushouder) mag werken en heeft dezelfde rechten en plichten als een Nederlander op de arbeidsmarkt. Helaas laat de praktijk zien dat statushouders een grote achterstand hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Zij spreken de taal nog onvoldoende, hebben geen relevant netwerk en vaak ontbreken de juiste diploma’s. Zij compenseren dit door hun enorme motivatie, potentie en doorzettingsvermogen en verkleinen daarmee hun achterstandspositie, wat zij enkel nog nodig hebben is een kans bij een werkgever. 

Ontmoetingscafé

De maatschappelijke taal-stage wordt geregeld door Stichting Blikspuit, in opdracht van de gemeente Leeuwarden. Stichting Blikspuit gaat op zoek naar taalstageplekken en brengt de statushouder en werkgever bij elkaar. Hiernaast biedt Blikspuit een ontmoetingscafé voor statushouders, gerund door vrijwilligers op non-profit basis aan De Kelders in Leeuwarden. 
 

Vorige Volgende