Nieuwbouw krijgt vorm

01 juni 2017

Nieuwbouw van de Integrale Kindcentra Prins Maurits en Prins Constantijn in Leeuwarden krijgt vorm

PCBO Leeuwarden e.o. en Sinne kinderopvang zetten met de keus van twee architecten een belangrijke stap op weg naar de bouw van twee nieuwe Integrale Kindcentra (IKC) in Leeuwarden. Het gaat om de nieuwbouw van een IKC waarin de Prins Constantijnschool (Vrijheidswijk, Oldegalileën en Bloemenbuurt) en Sinne Willem Sprenger samengaan en een IKC waarin de Prins Mauritsschool (Bilgaard) en Sinne de Kei/Brandemeer samengaan . Voor beide IKC’s geldt: ontwerp dit jaar gereed, bouw in 2018, oplevering in 2019.

IKC Prins Maurits

Het nieuw te bouwen IKC in Bilgaard verrijst op de bestaande locatie van de Prins Mauritsschool aan de Brandemeer. Bij de bouw zijn naast PCBO Leeuwarden en Sinne kinderopvang ook de Bibliotheek, de Wijkvereniging en het Sociaal Wijkteam als partners betrokken. Als architect voor deze nieuwbouw is Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson uit Deventer geselecteerd. Dit bureau tekende eerder voor het ontwerp van de PCBO-scholen Nijdjip in Grou en de Ds. Hasperschool in Akkrum.

IKC Prins Constantijn

Bij het bouwproject voor het IKC bij de Prins Constantijnschool is een ontwerp geselecteerd van bureau De Zwarte Hond (Groningen/Rotterdam). De bouw vindt plaats op de bestaande locatie van de school aan de Willem Sprengerstraat. Uitgangspunt is dat de karakteristieke Amsterdamse School-elementen van het huidige gebouw worden geïntegreerd in de nieuwbouw.

Ook de groepen van de Prins Constantijnschool die nu les krijgen aan de Droppingstraat verhuizen naar dit nieuwe IKC. De Prins Constantijnschool verlaat in de zomervakantie beide huidige locaties en er wordt vanaf september tijdelijk lesgegeven in het vrijkomende schoolgebouw aan de Goudenregenstraat.

Namens PCBO Leeuwarden e.o. verzorgt LindHorst huisvestingsadviseurs het projectmanagement voor beide IKC’s.

Met deze nieuw te bouwen IKC’s geven PCBO Leeuwarden e.o. en Sinne kinderopvang verder invulling aan het ‘vlekkenplan’ voor de totstandkoming van diverse IKC’s in de gemeente Leeuwarden.

Vorige Volgende