Sinne blijft meespelen

14 mei 2020

Sinne is  trots op de gerealiseerde ontwikkeling en verdere groei in het afgelopen jaar. In onze 33 kindcentra ontvingen we in 2019 meer dan 5500 kinderen. Daarmee spelen we echt mee! Het jaarverslag voor 2019 hadden we net afgerond toen halverwege maart de noodmaatregelen rondom het Coronavirus van kracht werden. 

Inmiddels is Sinne, na acht weken gesloten te zijn geweest, sinds afgelopen maandag weer open. Zoals ook uit het jaarverslag blijkt is Sinne een gezonde organisatie, met een stevig netwerk en hechte samenwerkingspartners. Vol energie en plannen. Sterk ingebed in de samenleving. We zijn blij met- en dankbaar voor de goede samenwerking daarin! 

Mede daardoor kijken we ondanks de moeilijke periode vanwege het Coronavirus met vertrouwen naar de toekomst en zullen we, waar dat kan, blijven investeren. In de ontwikkeling van kinderen, in onze medewerkers, in onze locaties en in onze samenwerking. 
 

Vorige Volgende