Sinne nieuwe sponsor Fries Landbouwmuseum

03 juli 2019

We zijn enthousiast te mogen vertellen dat Sinne Kinderopvang sponsor is geworden van het Fries Landbouwmuseum. Op dinsdag 2 juli tekenden Robert Sänger, directeur-bestuurder van Sinne en Geart Kooistra, voorzitter van Stichting Fries Landbouwmuseum, de sponsorovereenkomst. De organisaties slaan de handen inéén om agrarische kennis, de historie van landbouw en landbouwontwikkelingen door te geven. 

Educatie

Sinne vindt het belangrijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van kinderen. Het aangaan van samenwerkingen met een organisatie die een rijke leeromgeving biedt zijn dan ook van groot belang. Het Fries Landbouwmuseum organiseert verschillende activiteiten die aansluiten bij de manier van leren die we bij Sinne veel betekenis geven. We zien graag dat kinderen antwoord kunnen geven op de vraag waar hun eten vandaan komt en wat voor invloed de agrarische sector heeft op ons dagelijks leven.

Sponsoring

De komende vijf jaar zal Sinne Kinderopvang sponsor zijn van het Fries Landbouwmuseum. Niet alleen Sinne heeft hierbij voordeel, ook het Fries Landbouwmuseum is gebaat met deze sponsoring. De organisatie wil meer begrip kweken voor de landbouw in Fryslân en vanuit historie een bijdrage leveren aan bewustwording en educatie. Een waardevolle boodschap die zij onder een nieuwe en jonge doelgroep kunnen loslaten.

Vorige Volgende