Verscherpte maatregelen Coronavirus

13 maart 2020

De volgende maatregelen zijn door de Rijksoverheid afgekondigd:

 • Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten en bel pas met de huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met een verminderde weerstand): vermijdt grote gezelschappen en openbaar vervoer. Er is een dringende oproep om het bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: Blijf pas thuis als er klachten zijn en ook koorts.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden.
 • Scholen in het primair, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs alsmede de kinderopvang blijven gewoon open. Er zijn weinig besmettingen in deze omgeving en is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van scholen en kinderopvang groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven.

Bron: Rijksoverheid.nl

Wij kunnen ons voorstellen dat u zorg heeft over de gezondheid van uw kind, uzelf en onze medewerkers. Graag geven wij u inzicht op welke manier wij de opvangvorm kunnen geven, wat u daar mogelijk in kunt verwachten, wat wij daar zelf in doen en hoe u ons hierbij kunt helpen.

Locaties:

 • Al onze opvanglocaties blijven geopend. Indien er een besmetting of vermoeden van besmetting is op een locatie neemt het managementteam, in afstemming met de GGD, verdere maatregelen.
 • Het geopend houden van de kinderopvanglocaties is van belang. Sluiting kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting.
 • Op dit moment zijn er bij ons op locaties geen besmettingen bekend.

Verkouden en/of ziek?

 • Bent u als ouder/verzorger zelf verkouden of ziek, dan vragen wij u, conform het advies van het RIVM, om uw kind niet zelf te brengen. Geef als u niet zelf kunt komen of brengen of halen altijd door wie uw kind komt halen/brengt. Onze pedagogisch medewerker mogen uw kind anders niet meegeven.
 • Kinderen met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts kunnen niet naar de opvang.
 • Het is fijn als u uw kind ook tijdig afmeldt via het ouderportaal of de Sinneapp.

Medewerkers

 • Wij vragen medewerkers met klachten om een goede inschatting te maken of het nodig is niet naar het werk te gaan.
 • Medewerkers die én verkouden zijn, én hoesten én koorts hebben blijven thuis
 • Medewerkers die verkouden zijn en/of keelpijn hebben en/of hoesten nemen eerst contact op om samen een afweging te maken. Wij proberen met de medewerker steeds een goede inschatting te maken of hij/zij wel of niet aan het werk kan. De Rijksoverheid heeft opgeroepen tot openstelling van scholen en kinderdagverblijven. Het is dus belang om dit ook zo goed mogelijk vorm te geven.
 • Het kan zijn dat het lastiger is om vervanging van pedagogisch medewerkers tijdig te regelen. Hierdoor kan het ochtendmoment mogelijk onrustiger verlopen. Wij vragen uw begrip hiervoor.
 • Het kan zijn dat we vaste gezichten niet zo goed kunnen borgen zoals u nu gewend bent. Wij doen echter ons uiterste best daarin.
 • Mocht het zijn dat er een situatie ontstaat dat er te weinig pedagogisch medewerkers beschikbaar zijn dan zoeken wij naar passende oplossingen. Mogelijk kan de vraag ontstaan om dan uw kind thuis te houden. Dit is echter wat ons betreft de allerlaatste optie.

Heeft u vragen rondom het coronavirus, wilt u uw twijfels of zorg delen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij denken graag met u mee. U kunt contact opnemen met de afdeling Klant & Markt tussen 09:00 en 17:00 via telefoonnummer 058-267 28 50.

Zodra er ontwikkelingen zijn waardoor de situatie op locatie wijzigt of er nieuwe maatregelen komen zullen wij u opnieuw informeren.

Met elkaar, in heel Nederland, hebben we verantwoordelijkheid te nemen om zo goed mogelijk aan de oproep van de Rijksoverheid gehoor te geven.

Vorige Volgende