Vraag en antwoord over de opvang in verband met het coronavirus

27 maart 2020

In de afgelopen weken hebben wij u via berichtgeving in het ouderportaal op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de gevolgen voor de kinderopvang. In dit document brengen wij deze informatie op een overzichtelijke manier bij elkaar en beantwoorden wij de vragen die bij ons zijn binnengekomen. Deze informatie is ook op onze website: sinnekinderopvang.nl beschikbaar en wordt daar steeds weer geactualiseerd.

Vragen over noodopvang

Moeten beide ouders een functie uitoefenen uit de cruciale beroepen lijst?
Ook als 1 van de ouders een cruciaal beroep uit de lijst uitvoert (en u opvang niet op een andere wijze kunt organiseren), kunt u gebruik maken van noodopvang.

Hoe meld ik mij aan voor noodopvang?
Als uw kind al gebruik maakt van de opvang, kunt u dat doen door aanmelding via het ouderportaal.

Kan ik ook op andere dagen noodopvang aanvragen dan op de dagen waar ik gebruikelijk opvang afneem?
Ja dat kan. U kunt via het ouderportaal doorgeven op welke dagen uw kind wel of niet komt. Dat kan ook een dag van te voren. We vragen u echter last-minute aanvragen te vermijden indien mogelijk.

Kan een broertje of zusje die normaal niet naar de opvang gaat gebruikmaken van noodopvang?
Ja, dat kan. U kunt zich aanmelden via Klant en Markt. De contact gegevens vindt u onderaan de FAQ.

Ik maak geen gebruik van jullie opvang, kan ik toch terecht voor noodopvang?
Ja dat kan, als één van beide ouders werkzaam is in een cruciale functie. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentelijk meldpunt. De contactgegevens zijn: onderwijsenopvang@leeuwarden.nl 

Ik kan geen gebruik maken van noodopvang, moet ik mijn kind afmelden?
Wij vragen u met klem uw kinderen af te melden. U helpt ons zo een betere inschatting te maken van de locaties die open moeten blijven voor noodopvang. Ook kunnen wij onze personele inzet op deze manier beter vormgeven.

Welke locaties zijn open voor noodopvang?
Vanaf 20 maart  is  elke vrijdagmorgen  een overleg tussen gemeente, onderwijs en kinderopvang waarbij er afgestemd wordt welke locaties in de week daarna geopend zijn. Dat kan betekenen dat locaties zijn gesloten en worden samengevoegd. Elke vrijdagmiddag worden medewerkers en ouders hierover geïnformeerd. 

Wat zijn de openingstijden van noodopvang?

 • Dagopvang is geopend op de reguliere tijden van 7.30- 18.30 uur. Kinderen worden opgevangen in groepen tot maximaal 7 kinderen.   
 • SLG groepen zijn gesloten. Kinderen kunnen terecht bij de dagopvang. We spreken dus nu van opvang 0-4 jaar.
 • Schoolkinderen worden tijdens de reguliere schooltijden door het onderwijs opgevangen, tenzij school/kinderopvang op deze locatie afgesproken hebben daar anders in te voorzien.
 • Voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door de kinderopvang. Ongeacht of het onderwijs of de opvang de noodopvang verzorgd, er is een dagelijks aanbod voor de kinderen van 7.30-18.30 uur.
 • Per groep zetten wij 2 medewerkers in, ongeacht of er één of maximaal 7 kinderen per groep zijn. Op deze manier borgen wij het 4-ogen principe. 
 • De opvang wordt verzorgd door de eigen medewerkers van Sinne, veelal de voor u en uw kind vertrouwde gezichten. 

Zijn er kosten verbonden aan de noodopvang?
De noodopvang brengt geen extra kosten met zich mee. U ontvangt uw reguliere opvang factuur. Wij verzoeken u die zoals gebruikelijk te betalen.

Vragen over de kinderopvangtoeslag, ouderbijdrage, opvangovereenkomst, tegoeden

Heb ik nog recht op kinderopvangtoeslag nu mijn kind niet naar de opvang gaat?
De kinderopvangtoeslag blijft bestaan, zolang u opvang afneemt. Het is dus van belang dat de plaatsingsovereenkomst van uw kind blijft bestaan. U houdt daarmee recht op de opvangplek van uw kind en op kinderopvangtoeslag. 

Hoe gaat het met de ouderbijdrage?
Ouders ontvangen ook hun inkomens afhankelijke, ouderbijdrage terug. De terugbetaling van de ouderbijdrage gebeurt achteraf. Een landelijke werkgroep is belast met de uitwerking hiervan. 

Is het verstandig de opvangovereenkomst voort te zetten?
Wij vragen u de plaatsingsovereenkomst in stand te houden, geen wijzigingen door te geven aan de belastingdienst en de hele factuur te voldoen. U houdt daarmee recht op de opvangplek van uw kind en op kinderopvangtoeslag. Iedere situatie is anders. Heeft u vragen, stelt u die gerust. De contactgegevens vindt u onderaan deze FAQ. Wij helpen u graag.

Moet ik iets doorgeven aan de belastingdienst?
Bij voortzetting van de plaatsingsovereenkomst geeft u in principe niets door. Hierop zijn 2 uitzonderingen:

 1. Daalt uw inkomen sterk, dan raden wij u ook in deze situatie aan de plaatsingsovereenkomst in stand te houden. Geeft u dan wel wijzigingen door aan de belastingdienst. Een lager inkomen geeft immers een hogere kinderopvangtoeslag. 
 2. Verliest u ten gevolge van de corona maatregelen uw baan, geef dit dan door aan de belastingdienst. U houdt nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Op het moment dat de opvang in die periode weer haar deuren kan openen, kunt u uw kinderen weer naar de opvang laten gaan.


Hygiëne maatregelen

 • Medewerkers wassen hun handen regelmatig met zeep. 
 • Medewerkers met milde verschijnselen (hoesten, koorts, keelpijn), komen niet op de opvang.
 • We beperken het aantal medewerkers op de locatie. We houden 1,5 meter afstand van elkaar en van ouders.
 • Kinderen die milde verschijnselen (hoesten, koorts, keelpijn) hebben, kunnen niet op de opvang terecht.
 • Wij verzoeken dat slechts 1 ouder de kind(eren) brengt.
 • Ouders met milde verschijnselen (hoesten, koorts, keelpijn) verzoeken wij iemand anders te vragen de kind(eren) naar de opvang te brengen.
 • Wij maken oppervlakten, deurklinken, schakelaars etc. vaker schoon met desinfecterende middelen.
 • Wij informeren ouders op de locatie via posters over de hygiëne richtlijnen


Ook onze afdeling Klant en Markt werkt zoveel mogelijk vanuit huis. Om ervoor te zorgen dat uw vragen toch zo snel mogelijk worden beantwoord, verzoeken wij u uw vragen en aanmeldingen te mailen aan info@sinnekinderopvang.nl, wij nemen dan snel contact met u op.

 

Vorige Volgende