Week tegen Kindermishandeling

22 november 2018

Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen aan ook iets te doen. In de Week tegen Kindermishandeling zijn er in het hele land activiteiten om duidelijk te maken wat je kunt doen.  


Kick-off
Deze week was in Den Haag de officiële Kick-off van de Week tegen Kindermishandeling. Namens de kinderopvang mocht Sandra Musters, manager kindcentra van Sinne, daar een bijdrage aan leveren.
Tijdens de kick-off vertelden ervaringsjongeren over hun persoonlijke ervaringen. “Het kwam mijn hart binnen en het kroop onder mijn huid”, aldus Sandra Musters. 


Samen maak je het verschil
Stuk voor stuk hadden deze jongeren ergens in hun leven iemand ontmoet die een verschil voor hen had gemaakt. Een meester, een overbuurvrouw of een ouder van een vriendinnetje. Zij werden door deze mensen gezien, er werd gehandeld. Dat maakte voor hen het verschil.
Laten we met elkaar dat verschil maken!

Het verhaal van Jason is te vinden op nos.nl

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2259877-jason-werd-als-kind-mishandeld-door-zijn-vader-en-broer.html?ext=html

 

Rol van kinderopvang
Samen met een collega van kinderopvangorganisatie Partou heb ik onze branche vertegenwoordigd tijdens deze bijeenkomst. Naast het onderwijs en  hulpverleningsorganisaties heeft bijna niemand het nog over de rol die de kinderopvang speelt en nog meer kan spelen. De kinderopvang is een  belangrijke vindplaats en ik heb daarbij de vakkundigheid van onze  pedagogisch medewerkers benadrukt als het gaat om zorgen rondom een kind.  Zo dicht bij het kind en bij het gezin liggen kansen om te signaleren.

Als pedagogisch medewerker ben je vanuit je vakkundigheid en vanuit de vertrouwdheid en  nabijheid die je hebt met kinderen en ouders van zeer toegevoegde waarde bij het signaleren van mogelijke situaties van kindermishandeling.  

Samen maak je het verschil
Je vermoedens deel je, hoe abstract ze wellicht nog zijn. Probeer woorden te geven aan je onderbuikgevoelens, je zorg te delen. Met collega’s, pedagogisch specialist en de aandachtsfunctionaris.  Het gesprek met ouders is natuurlijk ongelofelijk moeilijk.  Tegelijkertijd sta je dichtbij die ouder waardoor dat gesprek wel laagdrempelig kan zijn. Je staat er ook niet alleen voor. In de nieuwe werkinstructie kan je lezen hoe we met elkaar te werk gaan. Het afwegingskader, zoals opgenomen in de nieuwe meldcode geeft ons daarbij houvast en richting.  Signalen zetten we zo hopelijk gemakkelijker om in daden. Laten we met elkaar dat verschil maken! 


 

Vorige Volgende