Werkbezoek Gjalt Jellesma, voorzitter BOinK aan Sinne

28 januari 2019

Vrijdagmiddag bracht Gjalt Jellesma een werkbezoek aan Sinne. Hij is voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de kinderopvang (BOinK). Het programma bestond uit een werklunch met MT-leden, een bezoek aan IKC Fransiscus (Johan de Walestraat) waar Martine Joustra, pedagogisch specialist bij Sinne, vragen beantwoordde en een korte rondleiding gaf.

Daarna werd een bezoek gebracht aan de "voorloper" van IKC Prins Maurits, de Mauritschool en onze speelleergroep daar. Afgesloten werd met een korte blik op de nieuwbouw van IKC Prins Maurits, die in oktober 2019 wordt opgeleverd.

We spraken onder andere over IKC ontwikkelingen 0-12, de nieuwe meldcode, IKK en de belangrijke rol van kinderopvang. Het nieuwe IKC Prins Maurits in de wijk Bilgaard en de achtergronden ervan werden toegelicht door Antonio de Ruiter, directeur van de Prins Mauritsschool.

Natuurlijk maakten we ook een kort uitstapje naar de plek achter de watertoren, waar Gjalt Jellesma veel jeugdherinneringen aan heeft. 

BOinK ondersteunt (centrale) oudercommissies en komt op voor de belangen van ouders in de kinderopvang. BOinK vertegenwoordigt ouders in de sector bij alle grote en belangrijke wijzigingen en speelt een belangrijke rol bij het totstandkomen van nieuwe wet- en regelgeving en gesprekken over kwaliteit.

We kijken terug op een geslaagd werkbezoek. 

Vorige Volgende