Nieuws

09 april 2019

Gratis prentenboek voor peuters

Sinne kinderopvang deelt vandaag het prentenboek Kikker is Kikker uit aan alle kinderen van 0 tot 4 jaar die gebruik maken van de dagopvang of speelleergroep bij Sinne. Ik wil een prentenboekis de landelijke actie die in het leven is geroepen om... Lees verder

04 april 2019

Inspiratiedag voor Sinne personeel

Voor het voltallige personeel van Sinne kinderopvang is een energieke inspiratiedag georganiseerd op woensdag 3 april j.l. Alle 400 medewerkers van Sinne hebben een gevarieerd programma gevolgd in het WTC Hotel in Leeuwarden. Het bijzondere programma... Lees verder

16 februari 2019

Wij kijken uit naar vernieuwde Stint

Vandaag staat in de Leeuwarder Courant dat Sinne kinderopvang uitkijkt naar de vernieuwde Stint. Natuurlijk één die voldoet aan wettelijke eisen, veilig is voor kinderen en medewerkers en veilig voelt voor ouders. Het gaat niet alleen o... Lees verder

13 februari 2019

Architecten in de dop

Architecten in de dopKinderen van de BSO van Sinne kinderopvang helpen Tom de architect aan het beste idee van Leeuwarden voor een perfecte speeltuin. Het beste ontwerp - van de kinderen van BSO Johan de Walestraat - heeft een 'meet and gree... Lees verder

28 januari 2019

Werkbezoek Gjalt Jellesma, voorzitter BOinK aan Sinne

Vrijdagmiddag bracht Gjalt Jellesma een werkbezoek aan Sinne. Hij is voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de kinderopvang (BOinK). Het programma bestond uit een werklunch met MT-leden, een bezoek aan IKC Fransiscus (Johan de Walestraat)... Lees verder

14 januari 2019

Eerste paal IKC de Sprong, Zuidlanden

Wethouder Hilde Tjeerdema slaat eerste paal IKC De Sprong ZuidlandenOp vrijdag 11 januari werd door wethouder Hilde Tjeerdema de eerste paal geslagen voor het nieuw te bouwen IKC De Sprong Zuidlanden in Leeuwarden. In dit nieuwe gebouw dat in 2019 ge... Lees verder

21 december 2018

Verruiming openstelling speelleergroepen

De gemeente stimuleert voorschoolse vroegeducatie (VVE). Zij doet dit om ontwikkelkansen voor  kinderen te vergroten en -achterstanden in de overstap naar het basisonderwijs te verkleinen. Daarom is Sinne  gevraagd om de openstelling van de... Lees verder