Nieuws

28 januari 2019

Werkbezoek Gjalt Jellesma, voorzitter BOinK aan Sinne

Vrijdagmiddag bracht Gjalt Jellesma een werkbezoek aan Sinne. Hij is voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de kinderopvang (BOinK). Het programma bestond uit een werklunch met MT-leden, een bezoek aan IKC Fransiscus (Johan de Walestraat)... Lees verder

14 januari 2019

Eerste paal IKC de Sprong, Zuidlanden

Wethouder Hilde Tjeerdema slaat eerste paal IKC De Sprong ZuidlandenOp vrijdag 11 januari werd door wethouder Hilde Tjeerdema de eerste paal geslagen voor het nieuw te bouwen IKC De Sprong Zuidlanden in Leeuwarden. In dit nieuwe gebouw dat in 2019 ge... Lees verder

21 december 2018

Verruiming openstelling speelleergroepen

De gemeente stimuleert voorschoolse vroegeducatie (VVE). Zij doet dit om ontwikkelkansen voor  kinderen te vergroten en -achterstanden in de overstap naar het basisonderwijs te verkleinen. Daarom is Sinne  gevraagd om de openstelling van de... Lees verder

03 december 2018

Robert Sänger benoemd tot bestuurslid BMK

In de ALV van 29 november is onze directeur-bestuurder Robert Sänger benoemd als bestuurslid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Sinne is lid van de BMK. De BMK maakt zich hard voor maatschappelijke kinderopva... Lees verder

22 november 2018

Week tegen Kindermishandeling

Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen aan ook iets te doen. In de W... Lees verder

15 november 2018

NIEUWE HUISSTIJL

Met gepaste trots introduceren wij vandaag onze nieuwe huisstijl! Sinne kinderopvang heeft vanaf nu een nieuw logo, andere vormgeving en een nieuwe pay-off. Deze huisstijl past bij het verhaal waar wij voor staan, ons verhaal. Wij bieden gastvrije, v... Lees verder

05 oktober 2018

Pedagogische toppers gezocht

Kom jij onze organisatie versterken? Dat zou leuk zijn! Wij zoeken verschillende pedagogische toppers. We werken voortdurend aan de kwaliteit van onze opvang en educatieve programma's; met onderwijs, ouders en maatschappelijke organisat... Lees verder