Elk kind is uniek, nieuwsgierig en sociaal.

Pedagogisch beleid

Sinne werkt op basis van de pedagogische visie dat elk kind uniek is, krachtig en nieuwsgierig. Een ontdekker, een uitvinder. Kinderen hebben de behoefte om op onderzoek uit te gaan en ervaringen uit te breiden. Elk kind doet dit op z’n eigen wijze en in z’n eigen tempo.

Elke groep op het kinderdagverblijf heeft een team van deskundige en betrokken pedagogisch medewerkers. Zij hebben een scherp oog voor de signalen van kinderen, reageren ondersteunend en liefdevol.  Door een herkenbaar ritme, vaste gewoontes en de persoonlijke aandacht beginnen kinderen zich snel op hun gemak en thuis te voelen. Het actuele pedagogisch beleid van Sinne kinderopvang kunt u hier lezen. 
 

Rijke omgeving

Jonge kinderen hebben de natuurlijke drang om hun omgeving te leren kennen. Bij Sinne bieden wij kinderen elke dag de mogelijkheid om op onderzoek uit te gaan en vrij te bewegen. Binnen en buiten. Ook bieden we elke dag activiteiten aan passend bij de leeftijd en interesse van de kinderen. We werken met de thema’s van Uk &Puk, dat speciaal is ontwikkeld voor kindercentra.  De thema’s staan dichtbij de belevingswereld van jonge kinderen. We zien dat zelfs de allerjongsten nieuwsgierig zijn naar elkaar, elkaar gaan imiteren en samen plezier maken. Zo kunnen kinderen zich in een veilige en aantrekkelijke omgeving spelenderwijs ontwikkelen. Dit ondersteunt een goede start op de basisschool.

High five

Op de kindercentra van Sinne kinderopvang leren kinderen democratische vaardigheden. Spelenderwijs leren ze:

* Samenwerken
* Samen meedoen
* Samen verantwoordelijk zijn voor de groep en voor elkaar
* Samen conflicten oplossen
* Samen omgaan met verschillen

Daar heb je je leven lang profijt van! De verzameling van deze vijf vaardigheden noemen we: high five. Een voor kinderen herkenbaar en positief handgebaar, dat je elkaar geeft als je samen iets goed gedaan hebt of als je het met elkaar eens bent.

Speelleergroepen

Sinne heeft ook speelleergroepen voor peuters; vol nieuwe uitdagingen en leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Kinderen zijn vanaf 2 jaar welkom. Via dit filmpje laten we, aan de hand van het dagritme, zien wat een kind beleeft, ervaart en leert op een speelleergroep.

Communicatie

Door met ouders in gesprek te gaan houden pedagogisch medewerkers rekening met de behoefte van kinderen. Dat begint al bij het kennismakingsgesprek en de wenperiode. Maar ook als kinderen eenmaal op de opvang begonnen zijn. Naast de dagelijkse gesprekjes bij het halen en brengen, ontvangen ouders ook verslagjes en foto’s via ons digitale ouderportaal.

VVE-indicatie

VVE-indicatie = vroegtijdig onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Peuters die van het consultatiebureau een VVE-indicatie krijgen komen vier ochtenden naar de speelleergroep. Kinderen met een VVE-indicatie hebben voorrang bij de plaatsing op de speelleergroep.