Opvoedondersteuning

Sinne biedt ouders met kinderen van 1 tot 4 jaar extra ondersteuning bij de opvoeding. Hierbij staat de kwaliteit van de interactie tussen ouder en kind centraal. In de zogenaamde Stapprogramma's leren ouders hun kind spelenderwijs te stimuleren in hun ontwikkeling.

Instapprogramma's

Wij bieden ondersteuning bij de opvoeding door middel van de spel- en leerprogramma’s Instapje, Opstapje en Opstap.

1-2 jaar

Instapje

We bezoeken een gezin één keer per week, waar we spelen met het kind en in gesprek gaan met de ouder. Zo leert het kind spelenderwijs spel- en leerervaringen op en leert de ouder de ontwikkeling van zijn of haar kind te ondersteunen en te stimuleren.

2-4 jaar

Opstapje

Opstapje is een tweejarig gezinsprogramma voor kinderen van 2 tot 4 jaar met laagopgeleide ouders. De kinderen oriënteren zich spelenderwijs op groep 1 van de basisschool, waarbij tegelijkertijd de interactie tussen ouder en kind wordt bevorderd.

4-6 jaar

Opstap

Opstap is een tweejarig gezinsgericht stimuleringsprogramma voor kinderen van 4 tot 6 jaar met laagopgeleide ouders. Met een groot aantal werkmaterialen en leesboekjes oriënteren kinderen zich spelenderwijs op het lezen, schrijven en rekenen in groep 3.

Onze opvoedondersteuners

Meer informatie nodig?

Voor meer informatie of voor het aanmelden bij opvoedondersteuning kunt u contact opnemen via:

lisette.dijkstra@sinnekinderopvang.nl
06 – 20 70 49 65.