Sinne Achter de Hoven

Onze groep ontwikkelt samen met de OBS de Potmarge een Integraal Kindcentrum De groep is gevestigd in een lokaal van school. Het lokaal biedt de kinderen veel licht en ruimte om te spelen. Buiten spelen  de kinderen op het schoolplein waar voor de peuters een apart gedeelte is ingericht. Binnen maken wij gebruik van de fijne gymzaal van school.
Aanbod Sinne Achter de Hoven
Speelleergroep De speelleergroep is alle ochtenden geopend van 8.30 – 12.30 uur
Naschoolse opvang Buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen van 4 /m 12 jaar. De BSO biedt opvang voor en na de schooltijden, op schoolvrijedagen en in de vakanties.

De naschoolse opvang start zodra de school de deuren sluit. Bij naschoolse opvang is de dag gebaseerd op een vast ritme. Nadat de kinderen binnenkomen drinken en eten we samen. De kinderen kunnen dan vertellen hoe hun dag was en op deze wijze de omschakeling maken van school naar BSO. Daarna kunnen ze meedoen aan een activiteit of iets anders kiezen. Wil een kind lekker zijn energie kwijt of heeft het juist behoefte aan even rust? De activiteiten worden met zorg ontwikkeld. Door de nauwe samenwerking met de school is het mogelijk activiteiten op elkaar af te stemmen. Om 18.30 uur sluit de opvang.

 

Komen kijken bij Sinne?

U bent ook van harte welkom om eens te komen kijken. Vul hieronder het formulier in zodat wij alvast uw wensen weten. Wij nemen spoedig contact met u op.