Sinne Bachstraat (Averkampstraat)

Sinne Bachstraat is een sfeervolle, groene  locatie in het westen van de stad. Op de locatie bieden wij verschillende vormen van opvang en werken wij nauw samen met de Sint Thomasschool aan de overkant (Averkampstraat) van de weg. Wij zijn met deze school een Integraal Kind Centrum (IKC) aan het vorm geven. De BSO voor oudste kinderen vindt op maandag, dinsdag en  donderdag plaats in de school. Wij werken binnen het IKC nauw samen met het onderwijs  en stemmen samenwerking tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers en activiteiten met elkaar af. Dit zorgt voor een goede doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind.
Aanbod Sinne Bachstraat
Dagopvang Alle dagen geopend van 07.30-18.30. Er zijn twee groepen voor kinderen van 0-4 jaar. Elke groep biedt plaats aan 12 kinderen. Er wordt samengewerkt met de onderbouw van de Sint Thomasschool en met de Speelleergroep. Uiteraard volgen de baby’s hun eigen programma en ritme . Er wordt gewerkt met het vroeg- en voorschools programma Uk & Puk.
Speelleergroep Alle dagen van de week van 08.15-12.15 uur. Maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2-4 jaar per dag. De Speelleergroep werkt veel samen met de onderbouw van de basisschool Sint Thomasschool en met de dagopvang. Op de Speelleergroep worden peuters optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en maken ze kennis met uitdagende (ontwikkelings-)materialen en activiteiten. De Speelleergroep voor peuters is een goede voorbereiding op de naderende stap naar de basisschool. Er wordt gewerkt met het vroeg- en voorschools programma Uk & Puk.
Voorschoolse opvang Dagelijks van 7.30 tot 8.15 uur. 
Naschoolse opvang Maandag tot en met vrijdag aansluitend op schooltijd tot 18.30 uur. Per dag kunnen er 60 kinderen gebruik maken van de naschoolse opvang. Er zijn verschillende groepen: BSO Sinne Averkamp in de Sint Thomasschool is er voor de oudste groep kinderen en Sinne Honk voor de midden-groep.  Sinne Blom is de groep voor de jongste kinderen.
Vrijedagenopvang Wanneer de school gesloten is kan er gebruik gemaakt worden van de naschoolse opvang.
Vakantieopvang Tijdens vakanties worden de kinderen zoveel mogelijk op de eigen locatie opgevangen,  zo nodig worden ze samengevoegd met meerdere locaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de bouwvak en de periode tussen kerst en oud en nieuw op de Brederostraat. 

 

Komen kijken bij Sinne?

U bent ook van harte welkom om eens te komen kijken. Vul hieronder het formulier in zodat wij alvast uw wensen weten. Wij nemen spoedig contact met u op.