Sinne de Klamp

Sinne De Sprong Techum is één van de drie locaties van Sinne Kinderopvang in Techum.  Wij bieden in deze locatie een speelleergroep en buitenschoolse opvang. In dit gebouw is tevens basisschool De Sprong gevestigd waarmee Sinne in de toekomst een IKC zal vormen. Natuurlijk werkt Sinne ook samen met de andere basisscholen zoals De Pionier en het Klaverblad. 
Aanbod Sinne De Sprong Techum
Dagopvang Vanaf 2020 alle dagen geopend van 7.30 – 18.30 uur. De eerste dagopvang locatie van Sinne die werkt vanuit de pedagogische visie van Emmi Pikler. Als onderdeel van IKC de Sprong in Techum starten er gefaseerd drie groepen. Onderverdeeld in een babygroep, dreumesgroep en peutergroep. Centraal staan de pedagogische thema’s bewegen, spelen en oprecht en respectvol contact tijdens het verzorgen. Alles met het oog op de mogelijkheden en competenties die baby’s en jonge kinderen hebben.
Speelleergroep Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van  08.30-12.30
Per dag is er plaats voor 14 peuters in de leeftijd van 2-4 jaar.  Op de Speelleergroep worden peuters optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en maken ze kennis met uitdagende (ontwikkelings)materialen en activiteiten. De Speelleergroep voor peuters is een goede voorbereiding op de naderende stap naar de basisschool. Er wordt gewerkt met het vroeg- en voorschools programma Uk & Puk
Naschoolse opvang Alle dagen van 14.15-18.30. Per dag kunnen 40  kinderen ontvangen worden bij de buitenschoolse opvang. 

 

Komen kijken bij Sinne?

U bent ook van harte welkom om eens te komen kijken. Vul hieronder het formulier in zodat wij alvast uw wensen weten. Wij nemen spoedig contact met u op.