Sinne Goutum

Sinne Goutum is een kleinschalige locatie in het sfeervolle hart van Goutum. Zowel in de Wiardaskoalle als in een ander gebouw op het schoolplein bieden wij kinderopvang in verschillende vormen. Sinne Goutum maakt deel uit van het IKC Wiarda. Wij werken binnen het IKC nauw samen met het onderwijs en stemmen pedagogische visie, samenwerking tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers en activiteiten met elkaar af. Dit zorgt voor een goede doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind. 
Aanbod Sinne Goutum IKC  en Sinne Buorren
Dagopvang Alle dagen geopend van 07.30-18.30. Er zijn twee groepen voor kinderen van 0-4 jaar. Elke groep biedt plaats aan 12 kinderen. Er wordt gewerkt met het vroeg- en voorschools programma Uk & Puk
Speelleergroep Alle ochtenden van 08.30-12.00
Maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2-4 jaar  per dag. De speelleergroep werkt veel samen met de onderbouw van de basisschool en met de dagopvang. Op de Speelleergroep worden peuters optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en maken ze kennis met uitdagende (ontwikkelings)materialen en activiteiten. De Speelleergroep voor peuters is een goede voorbereiding op de naderende stap naar de basisschool.
Er wordt gewerkt met het vroeg- en voorschools programma Uk & Puk
Voorschoolse opvang Ja.
Tussenschoolse opvang Ja.
Naschoolse opvang Van maandag tot en met vrijdag van 14.15-18.30 uur. Per dag kunnen 40 kinderen opgevangen worden bij de buitenschoolse opvang afhankelijk van de leeftijd van de kinderen 
Flexopvang Op deze locatie bieden wij geen flexibele opvang
Vrijedagenopvang Ja; wanneer de school gesloten is kan uw kind terecht op de buitenschoolse opvang
Vakantieopvang Tijdens de schoolvakanties is de NSO geopend. Het kan voorkomen dat de buitenschoolse opvang  in de vakanties samengevoegd wordt met de locatie in Techum. 

 

Komen kijken bij Sinne?

U bent ook van harte welkom om eens te komen kijken. Vul hieronder het formulier in zodat wij alvast uw wensen weten. Wij nemen spoedig contact met u op.