Sinne Pikemar

Sinne Pikemar is gevestigd in de wijk Zuiderburen en wij bieden in deze locatie dagopvang, naschoolse opvang en een speelleergroep. Sinne Pikemar is gevestigd in hetzelfde gebouw als OBS De Wynwizer. Wij vangen op deze locatie kinderen op van zowel de naastgelegen Maximaschool als de Wynwizer. Samen met De Wynwizer vormen wij in de toekomst een Integraal Kindcentrum. Er zijn ruime buitenruimtes en een mooie gezamenlijke speelhal voor de dagopvang en de speelleergroep. 
Aanbod Sinne Pikemar
Dagopvang In onze locatie De Pikemar zijn 5 dagopvanggroepen. Twee groepen voor kinderen van 0-2 jaar, twee groepen voor kinderen van 2-4 jaar en 1 groep van 0-4 jaar. De dagopvang is alle werkdagen geopend van 07.30-18.30. 
Speelleergroep De speelleergroep is op alle dagen geopend van 08.30-12.30 uur. Per dag is er  plaats voor 16 peuters in de leeftijd van 2-4 jaar. Op de Speelleergroep worden peuters optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en maken ze kennis met uitdagende (ontwikkelings)materialen en activiteiten. De Speelleergroep voor peuters is een goede voorbereiding op de naderende stap naar de basisschool. Er wordt gewerkt met het vroeg- en voorschools programma Uk & Puk.
Voorschoolse opvang Elke werkdag van 07.30-08.30. De voorschoolse opvang wordt geboden op de naastgelegen locatie Glinswei 
Naschoolse opvang

Van maandag tot en met vrijdag van 14.15-18.30. Per dag kunnen 110 kinderen ontvangen worden bij de buitenschoolse opvang.  Er zijn verschillende groepen
“Piraten 1” 4-9 jaar
"Piraten 2"  4-7 jaar
"Kapitein Haak 1" 6-12 jaar
"Kapitein Haak 2" 6-12 jaar
"Slimme Jongens 1" 8-13 jaar
"Slimme Jongens 2" 8-13 jaar

Tussenschoolse opvang Op ma-, di-, do- en vrijdag
Flexopvang Ja
Vrijedagenopvang Wanneer de school gesloten is kan er gebruik gemaakt worden van de naschoolse opvang
Vakantieopvang Ja