Jonge kinderen in hun ontwikkeling stimuleren

Uk & Puk-programma

Op de dagopvang en de speelleergroepen werkt Sinne volgens het speciaal voor kindercentra ontwikkelde Uk & Puk-programma, dat erop gericht is jonge kinderen (0 tot 4 jaar) in hun brede ontwikkeling te stimuleren door samen te spelen en te ontdekken.

Het programma heeft 10 thema’s die aansluiten op de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. 
Er zijn 4 ontwikkelingsdomeinen:

- taalontwikkeling
​- sociaal- emotionele ontwikkeling
​- motorisch-zintuiglijke ontwikkeling 
- rekenprikkels

Ouders kunnen ook thuis aansluiten op de Uk & Puk thema's die worden gebruikt op de kinderdagverblijven. Meer informatie is te vinden op www.ukpuk.nl.