Word jij onze nieuwe collega?

Werken bij Sinne

Met een breed palet aan opvangvormen en opvoedondersteuning is Sinne kinderopvang actief in alle wijken van de stad Leeuwarden. Iedere week worden 3500 kinderen aan de zorg van onze deskundige pedagogisch medewerkers toevertrouwd. Sinne is koploper op het gebied van educatieve programma’s en participeert volop in integrale kindcentra. In de opvang van kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 13 jaar wordt gewerkt met programma’s of activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.

De ambitie van de gemeente Leeuwarden is dat basisscholen en kinderopvang nauw gaan samenwerken en dat waar mogelijk Integrale KindCentra worden gevormd. Verwacht wordt dat in 2020 de gemeente Leeuwarden 20 Integrale KindCentra telt. Sinne ondersteunt deze ambitie en zoekt medewerkers die meehelpen aan deze ontwikkeling kleur te geven.

Vacatures

Als grootste kinderopvangorganisatie in Leeuwarden kiest Sinne voor een actieve rol als partner van ouders en maatschappelijke organisaties bij het creëren van optimale ontwikkelingskansen en -omstandigheden voor alle kinderen. 

Op dit moment hebben wij onderstaande vacature(s):

Pedagogisch Specialist (28 uur)

Pedagogisch invalmedewerkers

Stage

Zoek je een uitdagende en leerzame stage in de kinderopvang? Dan ben je bij Sinne aan het juiste adres! Elk jaar zijn er veel stagiaires die bij Sinne stage willen lopen. We zijn dan ook al jaren een erkend leerbedrijf. De meeste stageplaatsen die we hebben zijn voor studenten die een opleiding tot Pedagogisch Werker in de Kinderopvang (niveau 3 en 4) volgen aan de Friese Poort of het Friesland College. Als je de dagopleiding volgt aan één van deze ROC's, dan zorgt de opleiding dat je bij ons wordt geplaatst.

Je kunt je bij Sinne ook in een korte stage oriënteren op de kinderopvang als toekomstig werkveld, bijvoorbeeld als je in de 4e klas van het VMBO zit en een snuffelstage zoekt of in het 1e jaar van de propedeuse Welzijn van het de NHL zit en een stage zoekt voor 1 dagdeel per week.