Nieuws

2020-07-15 09:26:00

Sinne's Zomerschool

15 juli 2020

Sinne organiseerde dit jaar voor de eerste keer Zomerschool voor peuters van twee en drie jaar met een VVE indicatie.

Op de maandag, woensdag en vrijdagochtend verwelkomen we op de speelleergroep van het IKC Prins Maurits en IKC Kinderkoepel in totaal twee keer 16 peuters. Peuters krijgen drie dagen per week een aanbod met ontdekactiviteiten en voorlezen met daarnaast veel tijd voor bewegen en samenspel. De animo van ouders voor de Sinne-Zomerschool was groot.

Samenwerking met ouders
Voor ouders zijn er workshops. Ouders krijgen hier informatie over de activiteiten en belevenissen van hun kind op de groep. Daarnaast is er volop ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Op deze manier wil Sinne de samenwerking met ouders versterken.  

Artikel in het Friesch Dagblad van 10 augustus 2020 

Veel meer kinderen in de zomervakantie op school
Niet eerder volgden zoveel kinderen in Fryslân zomeronderwijs. De twee grootste scholenkoepels in Leeuwarden, PCBO Leeuwarden en Proloog, verdubbelden het aantal plekken voor kinderen in de bovenbouw. Ook startten ze met zomerklassen voor kinderen in de onderbouw. In Súdwest-Fryslân trok de eerste zomerschool 93 kinderen.

Bijna huppelend komen kinderen het schoolplein op, zegt Annemieke Huiskamp, coördinator zomerschool bij PCBO Leeuwarden. ,,We hadden, toen we de plannen maakten, rekening gehouden met vijftien kinderen in totaal. Inmiddels hebben we drie groepen van zestien kinderen. De interesse is groter dan we dachten.”

De zomerschool bij PCBO richt zich op kinderen die volgend jaar naar groep 4 en 5 gaan. Leerkrachten hebben gericht kinderen gevraagd om deel te nemen. ,,Omdat ze zien dat kinderen na de coronaperiode en de zomervakantie structuur en een programma kunnen gebruiken. Of omdat ze zien dat kinderen achterstanden op hebben gelopen.”

Bovenbouw

Kinderen in de bovenbouw gaan naar de vakantieschool die de gemeente Leeuwarden - in samenwerking met drie grote scholenkoepels en Kunstkade - dit jaar voor de zevende keer aanbiedt. Niet eerder was het daar zo druk. ,,Ruim tweehonderd kinderen”, vertelt Dieneke Zwiers van Kunstkade. ,,Dat zijn er normaal tussen de tachtig en honderd.” Omdat er zoveel vraag was, besloot de gemeente deze zomer twee keer het programma van twee weken te draaien.

Lees ook: Sieneke Goorhuis: Kleuters zijn wezenlijk anders

Bij PCBO zagen ze dat leerlingen in de onderbouw óók behoefte hadden aan extra ondersteuning. ,,We hebben onze leerlingen goed in beeld gehad, ondanks corona”, zegt Huiskamp. ,,Voor hen is zes weken zomervakantie lang. En voor ouders soms ook, zeker voor gezinnen die geen zomerplannen hebben.” Huiskamp denkt dat de animo ook laat zien dat de lange vakanties niet meer aansluiten bij de wensen van ouders. ,,Ik zie dat nog wel eens veranderen.”

We hebben vooral ingezet op sportieve en creatieve activiteiten en zijn benieuwd of dat effect heeft gehad op de cognitieve ontwikkeling van kinderen


Bij Proloog deden - in de eerste twee weken van de vakantie - veertig kinderen uit de onderbouw mee. ,,Daar zijn we heel tevreden over”, zegt Ruerd Kuiper. ,,We hebben de intentie om volgend jaar ook zomeronderwijs aan te bieden. We hebben vooral ingezet op sportieve en creatieve activiteiten en zijn benieuwd of dat effect heeft gehad op de cognitieve ontwikkeling van kinderen.”

Kritiek

Voor peuters is er ook voor het eerst een zomeraanbod, van kinderopvangorganisaties Sinne en Kids First COP Groep. Bij Sinne gaan twee groepen van zestien peuters met een taalachterstand twee weken naar de peuteropvang. ,,Er is plek voor zestien peuters en bijna alle ouders die zijn gevraagd, maken van het aanbod gebruik”, zegt Lisette Dijkstra van de kinderopvangorganisatie.

Ik vind het een aanname dat kinderen door corona een achterstand hebben opgelopen. Daarvoor ontbreekt volgens mij ieder bewijs

Kritiek op zomeronderwijs is er ook. Zo koos Erik Rietkerk, directeur-bestuurder bij CBO Meilân, er bewust niet voor. ,,Wij houden de zomervakantie van zes weken gewoon in stand. Daarnaast vind ik het een aanname dat kinderen door corona een achterstand hebben opgelopen. Daarvoor ontbreekt volgens mij ieder bewijs. Als er al sprake van is, dan geloven wij eerder in maatwerk dan in zomeronderwijs.”