Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt. Op deze pagina vind je het antwoord op veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan vooral contact met ons op. 

Schrijf je in!

Aanmelding en plaatsing

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over aanmelding en plaatsing. 

 • Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

  Je kunt je (verwachte) kind aanmelden via het aanmeldformulier op onze website

 • Kan ik voor aanmelding een rondleiding aanvragen?

  Dit is zeker mogelijk. Via ons contactformulier kan er een rondleiding aangevraagd worden. Benoem op welke locatie je graag een kijkje wilt komen nemen en zij nemen contact met je op om een afspraak in te plannen.

 • Kan mijn kind ook wennen voordat de opvang start?

  Voor je kind gaat starten bij de opvang is er een intakegesprek bij de locatie. Dit is een moment dat je kind even kan wennen op de groep. In dit gesprek komt ook aan de orde hoe wij omgaan met kinderen die nieuw zijn.

  Wendagen buiten het intakegesprek zijn niet mogelijk zonder deze in de overeenkomst op te nemen. 

  Je kunt voor de definitieve plaatsing aangeven bij de afdeling Klant en Markt dat je graag je kind één of meerdere dagen/dagdelen wilt laten wennen. De afdeling Klant en Markt bekijkt of het mogelijk is dit in te plannen. 

 • Hoe kan ik een wijziging van de opvang doorgeven of opvang opzeggen?

  Wijzigingen of opzeggingen kun je per mail doorgeven aan klantenmarkt@sinnekinderopvang.nl.

  Een uitbreiding kan per de eerstvolgende mogelijke datum. Voor een vermindering of opzegging hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand, vanaf de datum waarop de mail is verzonden (tenzij je zelf een latere datum aangeeft).

 • Hoeveel opvang moet ik minimaal afnemen?

  Voor de dagopvang hanteren wij een minimale afname van 2 dagdelen per week. Voor de speelleergroep 2 ochtenden per week. En voor de buitenschoolse opvang 1 middag of ochtend per week.

 • Wat is het (minimum) aantal uur opvang per dag?

  Wij berekenen de uren aan de hand van de openingstijden. Dit is afhankelijk van de opvangsoort en de openingstijden van de locatie. Zie hiervoor ook het document Diensten en tarieven op deze website. 

 • Zijn er wachtlijsten?

  Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Denk hierbij aan de leeftijd van jouw kind, de gewenste startdatum, de hoeveelheid opvangdagen, welke dagen en opvanglocatie.

 • Wat is de opzegtermijn?

  Voor een hele of gedeeltelijke opzegging hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand, vanaf de datum waarop de mail is verzonden (tenzij je zelf een latere datum aangeeft).

 • Hoe vraag ik BSO aan?

  Je kunt je kind aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. Als je kind momenteel al opvang afneemt bij Sinne, dan kun je het ook per mail of telefonisch aanvragen. BSO is aan een basisschool gekoppeld. Om de aanvraag te kunnen doen is het belangrijk dat je ook aangeeft naar welke basisschool je kind gaat. Ook is het fijn om te weten in welke groep je kind start.

Financieel

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over financiën. 

 • Wat zijn de kosten van kinderopvang?

  Zie hiervoor onze tarievenkaart met de bruto uurtarieven.

  Werkende en /of schoolgaande ouders kunnen voor de opvang een inkomensafhankelijke vergoeding (kinderopvangtoeslag) aanvragen bij de Belastingdienst. Wat je netto voor kinderopvang betaalt is afhankelijk van het bruto verzamelinkomen. Je kunt de nettokosten berekenen met onze rekenhulp op de website.

 • Hoe en wanneer ontvang ik een factuur?

  We stellen de factuur rond de 21e van de maand op en zullen deze voor u klaarzetten in het ouderportaal. Hiervan krijgt u per email een melding.

  Indien u gebruik maakt van een automatische incasso, zal het factuurbedrag rond de 1e van de maand worden afgeschreven. We factureren vooruit, omdat u ook de Kinderopvangtoeslag vooruit ontvangt. Rond 21 maart ontvangt u dus de factuur van de maand april. 

 • Kan ik een netto factuur ontvangen?

  Als ouder kun je ervoor kiezen de kinderopvangtoeslag rechtstreeks op onze rekening te laten storten door de Belastingdienst. Je krijgt dan zelf de netto factuur. Als je hiervoor kiest,  kun je dit aangeven bij de aanvraag of wijziging van de kinderopvangtoeslag.

 • Hoe worden de nationale feestdagen verrekend in mijn contract?

  Bij het vaststellen van het uurtarief, houden we er rekening mee dat we niet het hele jaar open zijn. Nationale feestdagen worden daarom in de uurprijs verrekend.

 • Hoe zijn de uren op mijn overeenkomst precies berekend?

  Wij maken een jaarrekening van het aantal uren per week opvang. Het totale aantal uur opvang per jaar delen we door 12 maanden.

 • Ik heb een jaaroverzicht nodig, hoe kom ik daaraan?

  Onze jaaroverzichten worden gepubliceerd in het ouderportaal. Als je inlogt kun je deze vinden onder account en vervolgens facturen.

  Let op! Jaaropgaven van 2021 en eerder kunt u niet meer terugvinden in het ouderportaal. Deze kunt u per email opvragen via debiteuren@sinnekinderopvang.nl

 • Voor hoeveel uren mag ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

  Het maximaal aantal uur waarover er kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd is 230 uur per maand. Kijk hier om de voorwaarden voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag te bekijken. 

 • Waarom betaal ik in de zomermaanden als ik 41 weken opvang heb?

  De betalingen gaan in de vakanties door omdat wij een jaarberekening van het aantal uur opvang maken. We rekenen de uren per week en doen dit maal 41 weken (in het geval van een schoolwekenpakket). Dat delen we door 12 maanden.

Afwezigheid

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over afwezigheid. 

 • Ik heb mijn kind afwezig gemeld, maar ik wil dit ongedaan maken. Kan dat?

  Als je de afmelding via het ouderportaal hebt gedaan heb je daarna nog een kwartier om dit eventueel ongedaan te maken. Ben je later dan kun je het niet meer zelf ongedaan maken. Er zal bekeken moeten worden of de plek nog beschikbaar is. Hiervoor kun je een extra aanvraag doen via het ouderportaal. Mocht je voor je afmelding afwezigheidstegoed hebben ontvangen, dan kun je de aanvraag hiermee voldoen. De medewerkers van de locatie zullen voor je bekijken of de plek nog beschikbaar is.

 • Wordt de afmelding in mindering gebracht op mijn factuur?

  Nee, dit wordt niet in mindering gebracht. Je betaalt voor de plek die de looptijd van het contract voor je beschikbaar wordt gehouden, niet voor de aanwezigheid van je kind. 

 • Wat is een afwezigheidstegoed?

  Als extra service bieden we bij Sinne een afwezigheidstegoed zodat je, als er ruimte is, op een later tijdstip de uren van de afwezigheid kunt gebruiken. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Als je voor 19:00 uur op de avond voorafgaand aan het opvangmoment je kind afwezig meldt via het ouderportaal of de app, ontvang je een tegoed voor de afgemelde uren. Dit tegoed is vervolgens 28 dagen geldig, ná de afgemelde datum. 

 • Wanneer moet ik mijn kind afmelden?

  We ontvangen een afmelding graag zo tijdig mogelijk. Dat is ook voor andere ouders die een extra opvangmoment hebben aangevraagd prettig. Hun aanvraag kan dan wellicht worden gehonoreerd. 

 • Ik wil mijn kind in de vakantie een halve dag afwezig melden voor de BSO. Kan dit?

  Helaas voorziet het ouderportaal of de app niet in het afwezig melden van halve dagen op de bso. We raden u aan om een halve dag afwezigheid tijdig door te geven via klantenmarkt@sinnekinderopvang.nl. Als je kind de hele dag afwezig is, kun je de afwezigheid wél zelf registreren en geniet dat zelfs de voorkeur, omdat je bij het tijdig doorgeven van afwezigheid via het ouderportaal of de app een afwezigheidstegoed krijgt.

Incidenteel extra opvang of een ruildag

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over incidentele extra opvang en ruildagen. 

 • Kan ik mijn kind ook eens extra naar de opvang brengen?

  Ja dit is mogelijk, mits er plek is. U kunt een extra opvang dag aanvragen via het Ouderportaal.

 • Kan een aangevraagd dagdeel altijd doorgaan?

  Nee dit kan niet altijd doorgaan. Er moet ruimte zijn binnen de capaciteit van de groep of de tweede stamgroep en voldoende personeel zijn ingezet.

  Extra aanvragen worden beoordeeld door de locatie. Via het Ouderportaal krijgt u een goed- of afkeuring.

 • Hoe betaal ik voor een extra opvangdag?

  Als er een afwezigheidstegoed openstaat kun je deze uren gebruiken voor de extra opvang. Er worden dan geen extra uren in rekening gebracht.

  Is er geen openstaand tegoed, dan worden de extra uren gefactureerd. Je kunt hier vervolgens bij de Belastingdienst extra toeslag voor aanvragen (mits je nog niet aan de maximale uren kinderopvangtoeslag zit)

 • Wat is een ruildag?

  Voor een opvang dag die niet nodig is, kun je ook een ruildag aanvragen. Dit kan via het ouderportaal. Je meldt in dit geval je kind niet af, maar doet een ruilverzoek. Hierin geef je aan welke datum je kind niet komt en op welke datum je hem of haar wel wilt brengen. Er wordt bekeken of er op die dag ruimte is voor plaatsing van je kind.

  Een ruildag kan 10 werkdagen voor of na het oorspronkelijke opvangmoment plaatsvinden.

 • Wanneer vraag je een ruildag aan en wanneer doe je een afmelding?

  Het voordeel van een ruildag is dat je hiervoor ook een aanvraag kunt doen die voor het oorspronkelijke opvangmoment ligt. Daarnaast houd je, als er de aangevraagde dag geen plek is, de opvang op de oorspronkelijke opvangdag.

  In alle andere gevallen kun je het best een tijdige afmelding doen zodat je gebruik kunt maken van het tegoed.

 • Hoe ver van tevoren kan ik extra opvang of een ruildag aanvragen?

  Dit kan drie maanden van tevoren. Op dat moment kan er echter nog niet beoordeeld worden of er ruimte is voor plaatsing van je kind. De beoordeling is op zijn vroegst 10 werkdagen van tevoren.

 • Kunnen dagen met verschillende lengtes met elkaar geruild worden?

  Nee. In dat geval kun je een afmelding doen, zodat je een afwezigheidstegoed krijgt. Heeft de dag die je daarmee aanvraagt minder uren dan houd je de overige uren op tegoed. Als het om meer uren gaat (en je hebt geen ander tegoed openstaan) dan worden de overige uren extra in rekening gebracht.

 • Kan ik mijn ruildag of extra dag ongedaan maken?

  Als een ruildag of extra dag is goedgekeurd kun je deze niet meer ongedaan maken. Wél krijg je een afwezigheidstegoed bij tijdige afmelding.

Flexibele opvang

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over flexibele opvang. 

 • Op welke manier kan ik mijn flexibele opvang betalen?

  Voor de flexibele opvang berekenen wij de uren in een maandelijks evenredig aantal. Deze worden elke maand in rekening gebracht.

  Bij de dagopvang worden deze uren omgezet in een kwartaal tegoed waarmee de aanvragen kunnen worden verrekend. Bij de BSO is het een halfjaar tegoed.

  Voor alle vormen van opvang geldt dat er een tegoed in het ouderportaal inzichtelijk is, waarmee de aangevraagde opvang kan worden ‘betaald’.

 • Hoe moet ik de gewenste flexibele opvang doorgeven?

  De opvangdagen kunt u doorgeven via het ouderportaal.

 • Voor welke datum moet ik mijn gewenste opvang doorgeven?

  Opvangdagen die 10 werkdagen of meer van tevoren worden aangevraagd, gerekend vanaf de voorgaande zondag waarop de opvang nodig is, worden standaard gehonoreerd. Is uw aanvraag later binnengekomen dan wordt er gekeken of er plek is.

  Voorbeeld: Opvang in week 4 (of het nu gaat om de maandag of de vrijdag in week 4), dient voor het einde van week 1 te zijn gereserveerd om gegarandeerd te zijn van plek.

 • Wanneer vervalt mijn flextegoed?

  Uren die aan het eind van het kwartaal (dagopvang) of halfjaar (buitenschoolse opvang) zijn overgebleven komen te vervallen.

 • Ik wil een reeds goedgekeurde opvangdag alsnog annuleren. Krijg ik mijn tegoed terug?

  Opvangdagen die nog buiten de reserveringstermijn vallen kunt u annuleren. Is het binnen de termijn dan krijgt u een afwezigheidstegoed als u tijdig afmeldt.

Vakantieopvang

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over vakantieopvang. 

Diversen

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde diverse vragen.