Zelf betalen?

Wanneer je gebruik maakt van kinderopvang hoef je niet alles zelf te betalen. Je hebt namelijk recht op kinderopvangtoeslag. Deze kinderopvangtoeslag is een financiële tegemoetkoming, betaald door de overheid en werkgevers. Ook (kleine) zelfstandige ondernemers hebben recht op de kinderopvangtoeslag.

Tegemoetkoming speelleergroepen

Speelleergroepen vallen onder de Wet Kinderopvang. Als werkende ouders kom je dus in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kinderopvangtoeslag. Werk je of je partner niet?  Dan kun je een beroep doen op een vergelijkbare toeslag van de gemeente. Sinne checkt de inkomensgegevens om de eigen bijdrage te kunnen vaststellen. Die regeling gaat in als kinderen twee jaar zijn. Kinderen met een VVE-indicatie hebben recht op vier dagdelen – dus maximaal 16 uren per week - en krijgen het derde en vier volledig vergoed via de gemeente.’

Zelf berekenen?

Dat kan met onze handige rekenhulp! Deze tool geeft een vrij nauwkeurige indicatie, het is echter geen offerte. Een overzicht van onze huidige tarieven vindt u op de tarievenkaart hieronder.

Handig om te weten

Plaatsingsovereenkomst

Alle afspraken die wij maken zetten we helder op een rijtje in een plaatsingsovereenkomst. Wanneer dit akkoord is kan je de plaatsingsovereenkomst ondertekenen.

Opvang opzeggen

Stuur dan een mail naar info@sinnekinderopvang.nl met daarin de reden van opzeggen en de gegevens van de kinderen. Je ontvangt een bevestiging van je opzegging, we hanteren een opzegtermijn van een maand.

Sluitingsdagen

Sinne kinderopvang is het hele jaar open van maandag tot en met vrijdag! Alleen op feestdagen, als er een scholingsdag of een Elfstedentocht is, bieden wij geen opvang.

Toeslagen aanvragen

Na de aanmelding voor kinderopvang ontvang je van Sinne een kostenopgave. Hierop staan gegevens die nodig zijn voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. De toeslag kan digitaal worden aangevraagd op www.toeslagen.nl. Of je bestelt een aanvraagformulier via de BelastingTelefoon: 0800-0543.

Hoeveel kinderopvangtoeslag je ontvangt, is o.a. afhankelijk van het inkomen, het aantal uur dat je werkt en het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang. Voor het uitkeren van de kinderopvangtoeslag moet de overheid beschikken over actuele en correcte gegevens. Daarom moeten wijzigingen met betrekking tot de opvang altijd d.m.v. een wijzigingsformulier worden doorgegeven aan de Belastingdienst!