Actueel

22 juni 2018

Brand belastingkantoor

Op dit moment is er een brand in het oude belastingkantoor in Leeuwarden, welke voor veel rookontwikkeling zorgt.Onze locaties hebben op advies ramen, deuren en ventilatieroosters gesloten. Wij verwachten geen verdere maatregelen te hoeven treffen.Mocht dit wel zo zijn dan houden wij u op ... Lees verder

16 mei 2018

Een leuke ontmoeting: bezoek van wethouder Hilde Tjeerdema

Vanmorgen heeft wethouder Hilde Tjeerdema een bezoek gebracht aan onze locaties Sinne Keizerskroon/Zevenblad. Binnen de speelleergroep  van Sinne Keizerskroon en bij Sinne Zevenblad de dagopvanggroepen en de 8+ BSO groep werd de wethouder rondgeleid.Sanne van der Meer, pedagogisch spe... Lees verder