Waar willen we naartoe?

Het is onze missie om kinderen ontwikkelingskansen te bieden zodat ze toegerust aan de samenleving kunnen deelnemen. Onze vakkundige medewerkers hebben daar hun missie van gemaakt. Samen zorgen we voor een kinderopvang van hoge kwaliteit met een eigentijds en herkenbaar aanbod. 

Onze missie

Door opvang van hun kinderen stellen we ouders in staat te werken, te studeren en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. We werken samen met ouders, onderwijs en andere partners aan een leefbare, duurzame en ontspannen samenleving.

Waarden

Gastvrij

We willen dat kinderen, ouders, medewerkers en gasten zich welkom voelen bij ons

Ondernemend

Sinne wil inspelen op veranderingen en kansen.

Vakkundig

Wij verstaan ons vak

Betrouwbaar

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen

Verbinding

Wij werken actief samen in de keten van opvoeding en zorg rondom het kind

Wij zien kinderen als uniek, krachtig en nieuwsgierig.

Medezeggenschap

Sinne is blij met ouders die meepraten over de opvang en het beleid.

Raad van Toezicht

Sinne kinderopvang bv staat de directeur-bestuurder onder toezicht van het bestuur van Stichting Kinderopvang Leeuwarden, dat daarmee feitelijk optreedt als Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder van Sinne Kinderopvang is Robert Sänger.

In de Raad van Toezicht hebben zitting: 
- mevrouw M. Bekebrede, secretaris; 
- de heer H.G. Buith, voorzitter; 
- mevrouw M. Spagnoletti, lid; 
- de heer Th. Spijkervet, vice-voorzitter/penningmeester

Kwaliteitszorg

Sinne bewaakt en verbetert op diverse manieren  de kwaliteit van de dienstverlening en de locaties. Ook externe instanties zien daar op toe.