Waar willen we naartoe?

Sinne wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen: we willen kinderen ontwikkelingskansen bieden om goed toegerust aan de samenleving te kunnen deelnemen.

 Onze vakkundige medewerkers zorgen voor kinderopvang van hoge kwaliteit en met een eigentijds en herkenbaar aanbod. Opvang waaraan alle kinderen kunnen deelnemen en waar eenieder met plezier naartoe gaat. We doen dit in een veilige, stimulerende en gezonde omgeving. Door opvang van hun kinderen stellen we ouders in staat te werken, te studeren en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. We werken samen met ouders, onderwijs en andere partners aan een leefbare, duurzame en ontspannen samenleving.

Kernwaarden

Gastvrij

We willen dat kinderen, ouders, medewerkers en gasten zich welkom voelen bij ons

Ondernemend

Sinne wil inspelen op veranderingen en kansen.

Vakkundig

Wij verstaan ons vak

Betrouwbaar

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen

Verbinding

Wij werken actief samen in de keten van opvoeding en zorg rondom het kind

Wij zien kinderen als uniek, krachtig en nieuwsgierig.

Medezeggenschap

Sinne is blij met ouders die meepraten over de opvang en het beleid.

Raad van Toezicht

Bij Sinne kinderopvang bv staat de directeur-bestuurder onder toezicht van het bestuur van Stichting Kinderopvang Leeuwarden, dat daarmee feitelijk optreedt als Raad van Toezicht. De directeur-bestuurders van Sinne Kinderopvang zijn Laura Hollander en Sandra Tokmetzis.

In de Raad van Toezicht hebben zitting: 
- mevrouw M. Bekebrede, secretaris; 
- de heer H.G. Buith, voorzitter; 
- mevrouw M. Spagnoletti, lid; 
- de heer Th. Spijkervet, vice-voorzitter/penningmeester

Kwaliteitszorg

Sinne bewaakt en verbetert op diverse manieren  de kwaliteit van de dienstverlening en de locaties. Ook externe instanties zien daar op toe.