Waar willen we naartoe?

Sinne draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Wij bieden kinderen ontwikkelingskansen om goed toegerust aan de samenleving te kunnen deelnemen.

Elk kind heeft van nature de behoefte om z’n eigen mogelijkheden en de wereld om hem heen te ontdekken. Sinne kinderopvang begeleidt kinderen bij deze ontdekkingstocht door de behoeften van het kind centraal te stellen bij alles wat we doen. Met persoonlijke aandacht en een divers aanbod aan gerichte activiteiten zorgen wij ervoor dat kinderen met plezier naar Sinne gaan.

Openheid en flexibiliteit vinden we bij Sinne erg belangrijk. Samen doen we elke dag ons best om een fijne sfeer te creëren voor kinderen, ouders en medewerkers. We bieden kwalitatief goede opvang in een omgeving waar kinderen zich thuis voelen en hun ontwikkeling centraal staat. Bij Sinne kun je terecht voor de dagelijkse opvang van kinderen vanaf 10 weken tot 13 jaar.

Kernwaarden

Gastvrij

We willen dat kinderen, ouders, medewerkers en gasten zich welkom voelen bij ons

Ondernemend

Sinne wil inspelen op veranderingen en kansen.

Vakkundig

Wij verstaan ons vak

Betrouwbaar

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen

Verbinding

Wij werken actief samen in de keten van opvoeding en zorg rondom het kind

Wij zien kinderen als uniek, krachtig en nieuwsgierig.

Medezeggenschap

Sinne is blij met ouders die meepraten over de opvang en het beleid.

Bestuur en toezicht

Directeur-bestuurders

- Laura Hollander
- Nils Berendsen

Raad van Commissarissen

- de heer M. de Man, voorzitter
- mevrouw D. Talsma, lid
- de heer J. van Veen, lid

Stichtingsbestuur

- mevrouw M. Bekebrede, voorzitter
- mevrouw M. Spagnoletti, lid
- de heer C. Marsman, lid

Kwaliteitszorg

Sinne bewaakt en verbetert op diverse manieren  de kwaliteit van de dienstverlening en de locaties. Ook externe instanties zien daar op toe.