Nieuws

2021-01-12 10:37:00

FAQ Covid-19

12 januari 2021

In de afgelopen weken hebben wij u via berichtgeving in het ouderportaal op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de gevolgen voor de kinderopvang.

Vragen over noodopvang

Moeten beide ouders een functie uitoefenen uit de cruciale beroepen lijst?
•    Bijvoorkeur zijn beide ouder werkzaam in een cruciaal beroep, maar ook als 1 van de ouders een cruciaal beroep uit de lijst uitvoert (en u opvang niet op een andere wijze kunt organiseren), kunt u gebruik maken van noodopvang.

Welke beroepen vallen onder cruciale beroepen?

•    Bekijk de lijst met cruciale beroepen.

Hoe meld ik mij aan voor noodopvang?
•    Als uw kind al gebruik maakt van de opvang, kunt u dat doen door aanmelding via het ouderportaal. Tot 36 uur van tevoren. De medewerkers van de locatie beoordelen of de aanvraag kan worden goedgekeurd in verband met de vele aanvragen. Bij maximale bezetting van uw huidige locatie zoeken we naar een alternatief op een andere locatie. 

Kan ik ook op andere dagen noodopvang aanvragen dan op de dagen waar ik gebruikelijk opvang afneem?
•    Ja dat kan. U kunt via het ouderportaal doorgeven op welke dagen u extra noodopvang nodig heeft. Ook dit beoordelen de medewerkers op locatie in verband met de vele aanvragen.

Kan een broertje of zusje die normaal niet naar de opvang gaat gebruikmaken van noodopvang?
•    Ja, mits het broertje of zusje ook een opvangcontract krijgt. 

Ik maak geen gebruik van jullie opvang, kan ik toch terecht voor noodopvang?
•    Ja, mits er voor uw kind(eren) een opvangcontract afsluit.

Ik kan geen gebruik maken van noodopvang, moet ik mijn kind afmelden?
•    Nee. Dit hebben wij voor u al gedaan. 

Welke locaties zijn open voor noodopvang?
•    Tot en met 24 januari zijn alle gebruikelijke locaties open. Verandert dit dan nemen we contact met u op.

Wat zijn de openingstijden van noodopvang?
•    De noodopvang is geopend op reguliere tijden.
•    Schoolkinderen worden tijdens de reguliere schooltijden door het onderwijs opgevangen. U dient dit zelf aan te vragen.
•    De opvang wordt verzorgd door de eigen medewerkers van Sinne, veelal de voor u en uw kind vertrouwde gezichten. 

Zijn er kosten verbonden aan de noodopvang?
•    De noodopvang brengt geen extra kosten met zich mee. U ontvangt uw reguliere opvang factuur. Wij verzoeken u die zoals gebruikelijk te betalen.

Vragen over de kinderopvangtoeslag, ouderbijdrage, opvangovereenkomst, tegoeden.

Heb ik nog recht op kinderopvangtoeslag nu mijn kind niet naar de opvang gaat?
•    De kinderopvangtoeslag blijft bestaan, zolang u opvang afneemt. Het is dus van belang dat de opvangovereenkomst van uw kind blijft bestaan. U houdt daarmee recht op de opvangplek van uw kind en op kinderopvangtoeslag. 

Hoe gaat het met de ouderbijdrage?
•    Ouders ontvangen ook hun inkomensafhankelijke, ouderbijdrage terug.
•    De terugbetaling van de ouderbijdrage gebeurt achteraf door de SVB. 

Is het verstandig de opvangovereenkomst voort te zetten?
•    Wij vragen u de opvangovereenkomst in stand te houden, en de hele factuur te voldoen. U houdt daarmee recht op de opvangplek van uw kind en op kinderopvangtoeslag. 

Moet ik iets doorgeven aan de belastingdienst?
•    Wijzigt uw inkomen sterk dan geeft u dit door aan de belastingdienst. Uw kinderopvangtoeslag zal dan ook wijzigen. 

Hygiëne maatregelen

•    Medewerkers wassen hun handen regelmatig met zeep. 
•    Medewerkers met verschijnselen (hoesten, koorts, keelpijn), komen niet op de opvang.
•    We beperken het aantal medewerkers op de locatie. We houden 1,5 meter afstand van elkaar en van ouders.
•    Kinderen die verschijnselen (hoesten, koorts, keelpijn) hebben, kunnen niet op de opvang terecht.
•    Wij verzoeken dat slechts 1 ouder de kind(eren) brengt.
•    Ouders met milde verschijnselen (hoesten, koorts, keelpijn) verzoeken wij iemand anders te vragen de kind(eren) naar de opvang te brengen.
•    Wij maken oppervlakten, deurklinken, schakelaars etc. vaker schoon met desinfecterende middelen.
•    Wij informeren ouders op de locatie via posters over de hygiëne richtlijnen

Ook onze afdeling Klant en Markt werkt zoveel mogelijk vanuit huis. Om ervoor te zorgen dat uw vragen toch zo snel mogelijk worden beantwoord, verzoeken wij u uw vragen en aanmeldingen te mailen aan info@sinnekinderopvang.nl, wij nemen dan snel contact met u op.