Nieuws

2021-03-11 17:42:00

Compensatie Covid-19

11 maart 2021

Tijdens de tweede noodopvangperiode worden ouders vanuit verschillende organisaties gecompenseerd in de kosten van kinderopvang. Dit is grotendeels vergelijkbaar met de eerste noodopvangperiode.

Hieronder vindt u in beknopte vorm meer informatie over de huidige stand van de compensatieregeling voor klanten van Sinne kinderopvang.
 
Compensatie boven het maximale uurtarief
Heeft u geen gebruik gemaakt van de noodopvang? Dan ontvangt u rond 15 maart a.s. van ons de compensatie boven het maximale uurtarief.
  • Voor dagopvang/speelleergroepen compenseren we voor de noodopvang periode medio december t/m begin februari. Dit is de gehele noodopvangperiode.
  • Voor de BSO compenseren we voor de noodopvangperiode medio december t/m januari.
  • Voor de BSO volgt op een later moment de compensatie voor de rest van de noodopvangperiode. 
 
Compensatie inkomensafhankelijke ouderbijdrage kinderopvangtoeslag
Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Dan ontvangt u van de SVB een compensatie van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Deze compensatie ontvangt u ook als u gebruik heeft gemaakt van de noodopvang. Het is nog niet bekend wanneer deze compensatie uitbetaald wordt.
 
Compensatie inkomensafhankelijke ouderbijdrage vergoeding gemeente
Heeft u recht op vergoeding van de gemeente? Dan ontvangt u via Sinne een compensatie van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Deze compensatie ontvangt u ook als u gebruik heeft gemaakt van de noodopvang. Deze compensatie ontvangt u rond 22 maart a.s. van ons.