Nieuws

2021-06-25 12:46:00

Versoepeling Coronaregels vanaf 26 juni 2021

25 juni 2021

Het was al aangekondigd dat, na het beƫindigen van de lockdown en de ingezette versoepelingen, ook de kinderopvang meer ruimte krijgt.

Gisteren is het vernieuwde Covid Protocol gepubliceerd. De verruimingen maken het mogelijk om weer bijeen te komen en elkaar te ontmoeten. Daar zijn we erg blij mee. Toch blijft waakzaamheid geboden. Het nieuwe protocol geeft ons houvast.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De cohorten/bubbels worden opgeheven. Dit betekent dat kinderen van verschillende groepen weer samen mogen spelen en dat groepen, binnen het wettelijk kader, weer samengevoegd kunnen worden
     
  • De contactbeperkingen worden grotendeels opgeheven. Dit betekent dat ouders en externen onder voorwaarden weer de locatie mogen betreden. Wel geldt hierbij dat volwassenen zowel in de locatie als buiten de locatie onderling altijd 1,5 meter afstand moeten blijven houden. Wij kiezen er vooralsnog voor om ouders niet toe te laten tot de groepsruimtes. Aan de locaties is gevraagd te kijken hoe vormgegeven kan worden aan deze verruiming en u als ouder hierover te informeren.
  • Het dringend advies voor volwassenen om een mondneusmasker te dragen in de locatie is komen te vervallen. Als het voor u of voor onze medewerkers prettiger voelt om in gangen en/of algemene ruimtes een mondneuskapje te dragen dan kan daar natuurlijk voor gekozen worden. Ook bij het dragen van een mondneuskapje blijft 1,5 meter afstand van elkaar de norm.

Wanneer zich toch nog een besmetting voordoet dan handelen wij conform richtlijnen en op aanwijzing van de GGD.