Nieuws

2022-01-26 12:00:00

Luiers ‘Goed Terecht’ in Leeuwarden

26 januari 2022

Alle gezinnen met kinderen in de luiers kunnen binnenkort ‘Goed Terecht’ bij tien opvanglocaties van Sinne kinderopvang. Hier worden luiercontainers geplaatst, in samenwerking met de gemeente Leeuwarden en Omrin.

Samen voor minder afval
De gemeente Leeuwarden, Omrin en Sinne kinderopvang zetten zich in voor een gemeenschap met minder restafval. Dit kan door afval beter te scheiden en door afval te voorkomen. Dat is beter voor het milieu en uiteindelijk ook beter voor de inwoners van de gemeente.

De gemeenteraad heeft vastgesteld dat op verschillende plaatsen in de gemeente luiercontainers geplaatst moeten worden. Dit afvalbeleid ‘Goed Terecht’ is een directe aanleiding na de plannen van de gemeente  rond het nieuwe afvalbeleid dat in 2023 wordt geïntroduceerd.

Maatschappelijk doel
Vanuit maatschappelijk oogpunt vindt Sinne kinderopvang het belangrijk om haar steentje bij te dragen en jonge gezinnen tegemoet te komen met de luierinzameling. Met de luierinzameling ‘Goed Terecht’ heeft Sinne tien van haar locaties beschikbaar gesteld, verspreid over de stad. Tijdens openingstijden kunnen de luiers ingeleverd worden in de speciale luiercontainers. Alle beetjes helpen voor een schonere leefomgeving.

Oplopende kosten
De kosten voor het verbranden van afval stijgen ieder jaar aanzienlijk. Voor inwoners van de gemeente Leeuwarden betekent dit dat ze per 2023 een vast tarief per jaar betalen voor iedere Sortibak die aan de weg gezet wordt en een bedrag per kilo afval in de container. Iedereen betaalt vanaf 2023 dus voor een deel voor zijn eigen afval. Om huishoudens met kinderen in de luiers tegemoet te komen, worden de luiercontainers nu al geplaatst. Het is een proef voor een jaar, het slagen van de proef hangt samen met het gebruik van de containers. Samen kunnen we zorgen dat de proef slaagt, zodat iedereen er profijt van heeft.

Locaties luierinzameling
De luiercontainers zijn herkenbaar aan het beeldmerk en zijn te vinden op de volgende locaties:

  • IKC Fransciscus, Johan de Walestraat 1 Leeuwarden 
  • IKC Wynwizer, Pikemar 11 Leeuwarden 
  • Sinne, Valkstraat 34 Leeuwarden 
  • Sinne, Idzerdastins 57 Leeuwarden 
  • Sinne, Brederostraat 20 Leeuwarden 
  • IKC Sint Thomas, Bachstraat 61 Leeuwarden 
  • IKC Teresa, Wergeasterdyk 58 Goutum 
  • IKC Prins Maurits, Brandemeer 1, Leeuwarden  
  • IKC Sint Paulus, Cornelis Trooststraat 31, Leeuwarden 
  • IKC de Poinier, Molkenkelder 4e, Leeuwarden