Nieuws

2022-03-22 09:35:00

Nieuw Integraal Kind Centrum in Leeuwarden

22 maart 2022

De nieuwbouw van Integraal Kind Centrum (IKC) Albertine Agnes is in volle gang. Het nieuwe IKC wordt gevormd door de Albertine Agnesschool en Sinne kinderopvang. Samen verzorgen zij de opvang en het onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het nieuwe IKC opent in juni dit jaar haar deuren.

 

Daltonvisie

IKC Albertine Agnes werkt volgens de daltonprincipes. Dit betekent dat kinderen de ruimte en vrijheid krijgen om zelfstandig te werken, samen te werken en eigen keuzes te maken. Opvoeders, pedagogisch medewerkers en onderwijzers begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling zodat ze werkelijk ontdekken wie zij zijn en wat ze kunnen. De belangrijkste pijlers van Dalton zijn zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid, effectiviteit, reflectie en borgen. Het Daltonconcept is zichtbaar in de nieuwbouw.

 

Samenwerking

Met het nieuwe IKC wordt de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs nog hechter. Voor kinderen is de overgang van opvang naar school en andersom dan een kleine stap. Kinderen weten wat er van ze verwacht wordt. Zo heeft bijvoorbeeld iedere dag, net als op school, een vaste kleur. Kinderen krijgen ook in de opvang eigen verantwoordelijkheid, passend bij hun leeftijd. Vanaf 2,5 jaar leren zij bijvoorbeeld zelf hun boterham te smeren.

 

De kinderopvang neemt deel aan vergaderingen van het managementteam van de school. Daarnaast delen ze multifunctionele ruimtes, waarin leerkrachten en pedagogisch medewerkers koffiedrinken, lunchen, de kinderen gebruikmaken van werkplekken en waar de BSO na schooltijd de kinderen opvangt. Zo wordt ervoor gezorgd dat de opvang en het onderwijs elkaar dagelijks inspireert en weet te vinden. 

 

Speciale opleiding personeel

Voor de kinderopvang van IKC Albertine Agnes zoekt Sinne nieuw personeel. Om de daltonprincipes consequent te kunnen toepassen in de kinderopvang wordt de pedagogisch medewerkers de daltonopleiding aangeboden.