Nieuws

2022-05-06 14:55:00

Jaarverslag 2021

6 mei 2022

In 2021 konden we, ondanks de impact van Corona, opnieuw voor meer kinderen en ouders van betekenis zijn. Het aantal kindplaatsen werd uitgebreid en er is hard gewerkt aan de nieuw- en verbouw van locaties.

Kwaliteit

Teams hebben op veel verschillende manieren gewerkt aan de pedagogische kwaliteit. Er werd gekeken naar de eigen praktijk en de behoeften van kinderen en hun ouders. Gezamenlijk gingen ze aan de slag met verbeterdoelen op pedagogisch gebied. Op steeds meer plaatsen wordt gewerkt met een warme overdracht waar ook ouders bij betrokken worden. Binnen IKC’s gaat het om het afstemmen van het pedagogisch en educatief handelen en het opbouwen van een gezamenlijke visie op het jonge kind.

Medewerkers

Sinne heeft volop ingezet op werving en heeft veel nieuwe medewerkers kunnen aantrekken en opleiden. Omdat de vraag naar kinderopvang constant in beweging is dienen we als organisatie wendbaar te zijn. We moeten gemakkelijk meebewegen met de ontwikkelingen om ons heen en snel en efficiënt tijdelijke pieken kunnen opvangen, zeker in coronatijd.

Benieuwd naar het hele jaarverslag? Lees hem via: https://www.sinnekinderopvang.nl/jaarverslag